logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trebeľovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Imricha
Iné mená:
Trebeľovce: okres Lučenec/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica) 1973 pričl. o. Muľka.
1773, 1786, 1863–1913, 1938–1945 Terbeléd, 1808 Terbeléd, Terbelowce, 1920 Terbeľovce, 1927–1938, 1945–1948 Terbelovce, Terbeléd, 1948– Trebeľovce
----------------------
Muľka: 1773, 1786, 1863–1902 Mulyadka, 1808 Mulyádka, 1907–1913, 1938–1945 Kismúlyad, 1920 Múlaď, 1927–1938, 1945–1948 Muľadka, 1948–1973 Muľka
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Trebeľovce) kňaz
1630 sp. - - - - Termiensis Moyses. farár
1634 sp. - - - - Raiczenus Mathias, Licentiatus farár
1647 sp. - - - - Bollius, František farár
1689 máj - - - - Nagy, Juraj (Mužla, 1667) farár
1692 aug. 21. - - - Krakovitz, Juraj farár