logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tornaľa

Titul kostola:
B. S. J. (1931).
Iné mená:
Tornaľa RA/BC gemer. 1963 pričl. o. Králik; 1971 pričl. o. Behynce (po 1808 pričl. o. Trsťany), Starňa. 1773, 1786, 1863 Tornallya, 1808 Tornállya, 1873–1913, 1938–1945 Tornalja, 1920 Tornaľa, 1927–1938, 1945–1948 Tornaľa, Tornalja, 1948–1990 Šafárikovo, 1990– Tornaľa [1990– č. o. Šafárikovo] Králik: 1773, 1786, 1808, 1863–1902 Királyi, 1907–1913, 1938–1945 Sajókirályi, 1920 Králik, 1927–1938, 1945–1948 Králik, Királyi, 1948–1963 Králik Behynce: 1773, 1786, 1863–1913, 1938–1945 Beje, 1808 Beje, Běhýnce, 1920 Behynce, 1927–1938, 1945–1948 Behynce, Beje, 1948–1971 Behynce Trsťany: 1808 Puszta Teresztenye, Teresťany Starňa: 1773 Sztarnya, 1786 Stranya [!], 1808 Sztarnya, Starňa, 1863–1902 Sztárnya, 1907–1913, 1938–1945 Sajósztárnya, 1920 Starňa, Starná, 1927–1938, 1945–1948 Starňa, Sztárnya, 1948–1971 Starňa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Behynce (150), 2. Stárňa (150), 3. Králik (300), 4. Gemer (150), 5. Stránska (400) a osady: Lapša, Železník, Kišfaludy pustatiny.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Egíd(1332,Gemer) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Stránska) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Gemer) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Tornaľa) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Gemer) kňaz
1945 - - 1951 - - Steidl, Anton správca farnosti
1977 - - - - - Weisz, Jozef správca farnosti