logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Toporec

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Predtým kostol sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, teraz sv.Michala archanjela
Iné mená:
Toporec: okres Kežmarok/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1773 Toporcz, Topertz, 1786 Toporcz, Tuperz, 1808 Toporcz, Topertz, Toporec, 1863–1913 Toporc, 1920– Toporec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Podhorany (593), k. sv. Martina (1350).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Ján (Toporec, 1519) farár
1700 sp. - - - - Nickel, Eliáš Jozef farár
1763 sp. - +1774 máj 13. Vitalis de Eadem Alexander. farár
1774 - - - - - Javorník, Štefan farár
1811 sp. - 1829 sp. - Nemessány Casparus farár
1831 sp. - 1843 sp - Koltzunay Michael farár
1856 sp. - - - - Nelesz Josephus farár
1961 - - 1969 - - Vrbovský, Jozef správca farnosti
1969 - - - - - Porubec, Ondrej správca farnosti