logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Topoľníky

Zriadenie:
1755
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Topoľníky : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1940 zlúč. o. Dolný Ňáražd a Horný Ňáražd do o. Ňáražd (1948 Topoľníky).
1940–1945 Nyárasd, 1945–1948 Ňáražd, 1948– Topoľníky
---------------------------
Dolný Ňáražd: 1773 Also-Nyarosd, 1786 Alschó-Nyároschd, 1808 Alsó-Nyárasd, 1863–1920, 1938–1940 Alsónyárasd, 1927–1938 Dolný Ňáražd, Alsó-Nyárasd
Horný Ňáražd: 1773 Pap-Nyárosd, 1786 Pap-Nyároschd, 1808 Felső-Nyárasd, Pap-Nyárasd, 1873–1920, 1938–1940 Felsőnyárasd, 1927–1938 Horný Ňáražd, Felső-Nyárasd
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1755 okt. 23. +1773 apr. - Szentgyörgyváry, Štefan farár
1773 apr. - 1774 apr. - Várady Franciscus. farár
1774 apr. 30. 1779 - - Várady Ladislaus. farár
1779 - - 1790 - - Simonics, Ján Krst. farár
1790 - - +1830 mar. 31. Beluský, Juraj farár
1830 - - 1849 - - Majer, Ján (1787-1868) farár
1849 - - +1880 júl 8. Némethy, František farár
1880 sept. 21. 1907 - - Papánek, Marek farár
1907 - - +1959 - - Hegyi Eugen administrátor, farár
1960 - - 1963 - - Mikolaičik, Alexander Jozef správca farnosti
1963 - - 1967 - - Elek, Ľudovít správca farnosti
1967 - - 1978 - - Bende, Teodor farár
1978 - - 1982 - - Neznámy kňaz
1982 - - 1995 - Vaško Peter, správca farnosti
1995 - - 1996 - - Sabo Mikuláš, administrátor