logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tomášikovo

Zriadenie:
1672
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Tomášikovo: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Tallos, 1786 Tallosch, 1808, 1863–1948 Tallós, 1948– Tomášikovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Vozokany (1.300), k. P. M. Navšt. (1718).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1671 okt. 31. 1676 - - Kondor, Ján farár
1676 apr. 29. 1677 - - Nyitray, Ján farár
1677 jún 1. 1680 - - Egyed, František (17. stor.) farár
1680 feb. 5. 1681 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1681 júl 1. 1690 - - Fülöp, Juraj farár
1690 apr. 23. 1691 - - Rigó, Štefan farár
1691 apr. 10. 1701 - - Korody, Jakub farár
1701 máj 21. 1702 - - Lukáč, Martin (1666-1721) farár
1702 apr. 26. 1710 - - Nagyszeghy, Pavol farár
1710 mar. 31. +1710 sept. 10. Oláh, Bartolomej farár
1710 nov. 25. 1715 - - Földváry, Demeter František farár
1715 jan. 11. 1716 máj 5. Tóth, Martin farár
1716 máj 5. 1719 - - Bečkereki, Štefan farár
1719 máj 4. 1719 - - Fábry, Jakub farár
1719 apr. 19. 1725 - - Gulyás, Juraj Ján farár
1725 jún 4. 1731 - - Borsay, Ján farár
1731 aug. 1. 1733 - - Konkolyi, Ladislav farár
1733 - - 1733 - - Mayer, Mikuláš farár
1734 dec. 11. 1750 - - Libényi, Michal farár
1750 nov. 29. 1793 jan. 15. Lendvay, Juraj (1723-1793) farár
1793 - - 1821 - - Királyi, Alexander farár
1821 - - 1824 - - Dežerický, Jozef (1756-1827) farár
1824 - - +1836 nov. 14. Varjú, Alexander farár
1837 - - 1868 okt. 27. Horecký, Alojz farár
1869 - - 1915 - - Holéczy, Ignác farár 1897 dekan
1915 - - 1931 - - Husár, Štefan farár
1931 - - 1960 - - Vöröss Ján farár
1960 - - 1982 ? - Dian, Dionýz správca farnosti
1982 - - 1992 - - Bíróczi, Štefan správca farnosti
1992 - - - - - Simek Alexander farár