logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tölgyes(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Ducha Svätého
Iné mená:
Tölgyes.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Repássy, Michal farár
1667 máj 8. 1669 - - Elefánti, Ondrej farár
1669 jún 15. 1670 - - Thomassovides, Michael farár
1670 jún 17. 1677 - - Egeghi, Štefan farár
1677 jún 18. 1693 apr. 29. Bartovič, Matej farár
1693 sept. 12. 1701 - - Palánky, Matúš farár
1701 apr. 11. 1706 - - Keller, Pavol farár
1706 apr. 16. 1707 - - Radványi, František Peter farár
1707 - - 1708 - - Kébel, Michal farár
1708 nov. 20. 1710 nov. 12. Lakácsy, Štefan Ladislav farár
1710 - - 1729 - - Kiss, Michal (Tölgyes, -1729) farár
1729 apr. 3. +1757 jan. 21. Ferenczffy, Ondrej farár
1757 feb. 9. 1759 - - Szögyényi, František (1734?-1790) farár
1759 jan. 29. 1761 - - Rácz, František (Trnava, -1761) farár
1761 Feb. 28. 1761 - - Horváth, Anton (1736-1792) farár
1761 júl 18. 1764 - - Pásztory, Anton farár
1764 jún 12. +1783 júl 2. Galgóci, Imrich farár
1783 júl 22. 1792 júl 2. Baláši, Alojz farár
1792 - - +1811 apr. 10. Szabó, Pavol (1752-1835) farár
1811 - - 1817 dec. 3. Kulifaj, Štefan farár
1817 dec. 3. 1846 - - Skalický, Andrej farár
1846 - - 1848 - - Prisztics, Pavol farár
1848 feb. 18. 1880 - - Ondrejkovič, Ján farár
1880 - - +1882 jan. 9. Jankó, Ľudovít farár
1882 - - - - - Magasházy, Karol farár
1907 - - 1907 po - Bartus, Ľudovít administrátor
1908 po - 1909 - - Novinszky, Matej Gustáv administrátor
1909 - - - - - Bohnert, Marián Andrej farár 1921 dekan