logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tolcsva(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Tolcsva (slov. Tolčava) je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Sárospatackom okrese.
Má rozlohu 1648 ha a žije tu 1854 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1776 - - 1809 - - Matuska, Ján farár
1809 - - 1835 - - Molnár, Andrej farár
1835 - - 1838 - - Roth, Michal administrátor
1837 - - 1857 - - Eördögh, Ján administrátor-farár
1857 - - 1857 - - Bugyis, Ján administrátor
1857 - - 1880 - - Prámer, Alojz farár
1880 - - 1882 - - Mihályffy, Ladislav farár
1896 - - - - - Kolbay, Juraj administrátor
1940 - - - - - Sztrisovszky, Michal farár
1940 - - hneď - - Sáray, Michal administrátor