logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tisovec

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Tisovec: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica) 1979 pričl. o. Rimavská Píla.
1773 Tiszolcz, Teisolcz, Tisowec, 1786 Tiszolcz, Theisholz, Tisowec, 1808 Tiszólcz, Taxovia, Theißholz, Tisowec, Tysowec, 1863 Tiszólc, 1873–1913 Tiszolc, 1920– Tisovec
--------------------
Rimavská Píla: 1773, 1786, 1808 Fürész, Pila, 1863–1873, 1888–1902 Fürész, 1877–1882 Fűrész, 1907–1913 Rimafürész, 1920–1948 Píla, 1948–1978 Rimavská Píla
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Rimavská Píla (300).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Tisovec) kňaz
1674 jún 30. 1675 - - Miris, Mikuláš farár
1675 mar. 22. 1677 - - Domaniky, Matej farár
1677 máj 5. 1681 - - Volani Georgius, Petrus. farár
1681 feb. 7. 1681 - - Miris, Mikuláš farár
1681 apr. 4. - - - Mikovič, Michal Tomáš farár
1725 apr. 17. 1731 feb. 16. Mulecz, Pavol farár
1737 mar. 7. 1750 - - Herkal, Martin Juraj farár
1750 apr. 29. +1762 máj 18. Ergang, Ondrej farár
1762 jan. 15. 1764 aug. 28. Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
1765 apr. 9. 1766 mar. 4. Palšovič, Martin farár
1766 mar. 4. 1767 sept. 7. Škrabák, Juraj farár
1767 okt. 6. 1770 aug. 30. Taub, Matúš farár
1770 sept. 9. 1791 ? - Paszerini, Martin farár
1791 - - 1803 - - Štipernic, Jakub farár
1803 - - 1809 - - Novák Franciscus Xav. farár 1791
1809 - - 1831 - - Grittner Franciscus farár
1831 - - 1832 - - Grunstein Florianus administrátor
1832 - - 1859 - - Szloszártsik Josephus farár
1860 - - 1864 - - Rojko, Andrej farár
1864 - - 1885 - - Motura Antonius farár
1885 - - 1892 - - Bohorčík, Juraj administrátor
1892 - - 1899 - - Komora Ioannes administrátor
1899 - - 1940 - - Kamm Eduardus farár
1940 - - 1944 - - Tokarčík, Štefan farár
1944 - - 1952 - - Schlosser, Pavol farár
1952 - - 1954 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
1954 - - 1972 - - Neznámy kňaz
1972 - - 1981 ? - Kučár, Miroslav správca farnosti
1981 - - 1991 - - Podhájsky, Ján, OFMCap správca farnosti