logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tešedíkovo

Zriadenie:
1803
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Tešedíkovo: okres Šaľa/Nitriansky kraj (Bratislavská stolica)
1773, 1786, 1808, 1863–1948 Pered, 1948– Tešedíkovo
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1803 - - 1816 - - Grigeľ, Ján farár
1816 - - 1824 - - Varjú, Alexander farár
1824 - - +1827 dec. 24. Dežerický, Jozef (1756-1827) farár
1828 - - 1850 okt. 7. Prídavka, Anton farár
1850 okt. 26. +1864 máj 22. Mindsenti, Karol farár
1864 júl 13. +1872 jan. 11. Kern, Karol farár
1872 feb. 1. 1872 júl 13. Feniczy, Ján farár
1872 júl 13. 1878 mar. 12. Maháč, Alexander farár
1879 mar. 12. 1907 - - Bartoš, Ján farár
1907 - - 1907 - - Bodó, Ján administrátor
1907 - - +1929 sept. 25. Ribány, Oliver farár
1930 - - 1938 - - Révész František farár
1939 - - 1971 - - Margorin Štefan farár
1971 - - 1973 - - Szabó, Eugen administrátor
1973 - - 1977 - - Kubík, Anton správca farnosti
1977 - - 1990 - - Unger, Imrich Augustín, OFM správca farnosti