logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Teplička nad Váhom

Zriadenie:
od roku 1300
Titul kostola:
dvojkostol starý (1300) nový (1927) sv. Martina
Iné mená:
Teplička nad Váhom: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1980–1990 pričl. k o. Žilina. 1773 Teplicz, Teplic, 1786 Teplicz, Tepla, 1808 Teplicz, Teplice, 1863–1902 Teplicska, 1907–1913 Vágtapolca, 1920 Teplička, 1927–1979, 1990– Teplička nad Váhom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mojš (700), kap. sv. Anny (1925), 2. Zástranie (730), kap. P. M., 3. Kotrčiná Lúčka (500), kap. P. M.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
Velička Drahomír. Zoznam kňazov farností Žilinskej diecézy. Žilina: el. text,2021.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal(Teplička nad Váhom,1332) farár
1638 sp. - - - - Lošoni, Matej farár
1660 - - 1666 - - Matej Kováči farár
1666 - - 1673 - - Kostka, Štefan farár
1674 - - 1687 - - Bartany, Georgius farár
1687 - - 1691 - - Rybársky, Ján farár
1691 - - 1699 - - Gallas, Mathias farár
1699 - - 1703 - - Bartovič, Mikuláš farár
1703 - - 1712 - - Kostka, Gašpar farár
1712 - - 1734 - - Letavský, Ján farár
1734 - - 1741 - - Sási, Adam farár
1741 - - 1746 - - Lukácsy, Joannes farár
1746 júl - +1786 jan. 20. Kozusnik, GodefridusAndreas farár
1786 - - 1815 - - Sztáncsek, Nicolaus farár
1815 - - 1823 - - Zamaróczy, Alexander farár
1823 - - 1824 - - Orieška, Andrej administrátor
1824 - - +1841 jan. 5. Koszper, Andreas farár
1841 - - 1841 - - Šimoník, Jozef administrátor ako kaplán vo Varíne
1841 - - 1864 nov. 20. Segéň, Ján farár
1864 - - +1887 sept. 15. Šimoník, Jozef farár
1887 - - 1888 - - Hrčka, Pavol administrátor
1888 - - 1899 - - Matúš, Rudolf farár
1899 - - 1900 - - Adamík, Ignác administrátor ako kaplán vo Varíne
1900 - - 1910 - - Kapala, Štefan farár
1910 - - 1921 - - Kmeťko, Karol administrátor, farár
1921 - - +1942 apr. 16. Kostelný, Jozef administrátor, farár
1942 - - 1942 - - Klabník, Alexander správca farnosti
1942 - - 1950 - - Kúsek, Štefan farár 1946 komisára škôl, 1948 dekan varínskeho dištr.
1951 - - 1956 - - Miklovič, Serafin Anton, OFM správca farnosti
1956 - - 1958 - - Vanko, Pavol správca farnosti
1958 jan. 15. 1958 apríl 14. Baránek, Rudolf administrátor
1958 - - 1991 - - Dalloš Juraj, PhDr. správca farnosti
1992 - - 2003 - - Zicho, Ján správca farnosti
2003 - - 2013 - - Vallo, Ján farár