logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tekovské Nemce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
2390 Tekovské Nemce: okres Zlaté Moravce/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Némethi, Nemtze, Nemcze, 1786 Némethi, Nemcze, 1808 Némethi, Németi, Němce, 1863 Némethi, 1873–1902 Németi, 1907–1913 Garamnémeti, 1920–1948 Nemce, 1948– Tekovské Nemce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čaradice (800), k. P. M. Pomoc. Kresť. (1949), kap. P. M. Sedemb. (1923).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1438 sp. - - - - Valentinus. farár
1559 sp. - - - - Lauko, Martin farár
1626 sp. - - - - Skačáni, Gašpar farár
1630 sp. - - - - Lapicida, Daniel farár
1647 sp. - - - - Radossényi, Mikuláš farár
1657 sp. - - - - Sostaricz, Michal farár
1666 dec. 22. 1672 - - Kürthy, Gašpar farár
1672 maj 17. 1674 aug. 7. Čermák, Mikuláš farár
1680 apr. 9. 1686 - - Kaprinay, Ján farár
1689 máj - 1692 - - Cserlik, Štefan farár
1692 aug. 18. 1701 - - Biely, Michal farár
1701 apr. 26. 1710 - - Abrahamovič, Michal farár spolu s Tek. Breznicou
1710 apr. 14. 1713 apr. 13. Bartakovič, Pavol farár
1713 apr. 13. 1722 apr. 14. Banovič, Pavol farár
1722 Jun 5. 1727 aug. 11. Piaček, Anton farár
1727 sept. 5. 1740 - - Baroš, Ján de Beluša farár
1740 mar. 5. 1748 - - Laszlovszký, Ján farár
1749 sept. 19. +1762 nov. 23. Osikovič, Michal farár
1763 jan. 1. 1770 apr. 19. Šimončič, Jozef farár
1770 máj 6. 1785 - - Hárossy, Michal farár
1785 - - +1802 nov. 25. Mauksch, Michal farár
1803 - - 1806 - - Pálka, František farár
1806 máj 1. 1836 - - Trsztyánszky de Nádas Antonius. farár
1837 feb. 15. +1881 dec. 15. Blaškovič, Ján (1799-1881) farár
1881 dec. 19. 1897 - - Báthy, Július administrátor, farár 1882 farár, 1895 dekan
1897 - - +1933 nov. 14. Dodek, Andrej farár
1898 po - 1898 po - Puhán František administrátor
1933 - - 1958 - - Valach Michal farár
1963 - - 1972 - - Medovič, Michal správca farnosti
1971 - - 1985 - - Vaško, Rudolf správca farnosti