logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tardos(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1764
Titul kostola:
Kostol sv. Márie Magdalény
Iné mená:
Tardos.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1698 apr. 27. - - - Jankovič, Michal (Tardoš, 1698) farár
1733 júl 29. 1733 - - Scasni Michael farár
1733 - - 1734 - - Balogh, Juraj Ján farár
1735 - - 1738 - - Vietoris Franciscus. farár
1738 júl 12. 1740 - - Schmidt Jacobus, Joannes. farár
1740 dec. 10. 1741 jan. 16. Bartha, Vojtech (18. storočie) farár
1742 - - 1764 - - Filiálka f. Héregh (Maďarsko)
1764 dec. 13. 1794 dec. 7. Čmelko, Juraj farár
1795 apr. 21. 1802 apr. 14. Sticzay Joannes. farár
1802 júl 7. 1819 jan. 27. Petrovič, Ján (1767?-1830) farár
1819 mar. 17. 1833 mar. 13. Kováč, Ignác farár
1833 apr. 13. 1833 apr. 17. Tölgyesy Stephanus. farár
1833 apr. 17. 1853 apr. 24. Kubica, Juraj (-1748) farár
1853 jan. 9. +1856 aug. 13. Kubiss, Jozef farár
1856 aug. 20. 1856 okt. 6. Erhardt, Imrich farár
1856 nov. 6. 1870 nov. 9. Szabó Josephus. farár
1870 nov. 10. +1877 dec. 5. Vallus Stephanus. farár
1878 máj 9. 1905 - - Duschek, Ján (1838) farár 1897 dekan