logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Tarcal(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Tarcal je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Tokajskom okrese.
Má rozlohu 5373 ha a žije tu 3163 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1805 - - 1818 - - Viczmándy, Ľudovít, de Zbudza farár
1818 nov. 18. - - - Szepessy, Alojz farár
1841 - - 1849 - - Markovič, Ján (1797-1849) farár
1849 - - 1854 - - Máczy, Ján farár
1855 po - 1856 - - Frantz, Karol administrátor
1855 - - - - - Hubner, Štefan administrátor
1856 - - 1857 - - Pajthényi, Gregor, de Komárom farár
1857 - - 1859 - - Zsendovics, Ján, st administrátor
1859 - - 1874 - - Girényi, Andrej farár
1874 - - - - - Gedeon, Ján administrátor-farár
1902 - - - - - Plent, Ferdinand farár
1925 - - - - - Gengely, Andrej administrátor
1925 - - - - - Braun, Ladislav farár