logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ťačiv(Ukrajina)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Iné mená:
hist. slovenský názov Tačovo; ukr. Тячів; rusín. Тячево – Ťačevo; maď. Técső; nem. Teutschau; rum. Teceu Mare
Stručné dejiny:
Mesto ležiace v Marmarošskej kotline na pravom brehu Tisy na Ukrajine. Podľa sčítania obyvateľstva (2001) má 9 800 obyvateľov, z čoho štvrtinu tvoria Maďari.
Ťačiv sa nachádza v blízkosti rieky Tisa. Rieka mesto viackrát zaplavila. Najväčšia zaznamenaná povodeň prišla v roku 1970, keď sa Tisa rozliala do výšky striech počas dvoch hodín. Veľkej vode padol za obeť aj železný most do Rumunska. Úrady doteraz zvažujú výstavbu nového mosta.
Pramene:
Wikipédia

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka: