logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Szikszó(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Szikszó (slov. Siksava aj Siksov, nem. Sicksau) je mesto v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szikszóskom okrese.
Má rozlohu 3 623 ha a žije tu 5 395 obyvateľov (1. január 2011).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1773 - - 1778 - - Ujházy, Karol farár
1780 - - 1805 - - Briatkay, Matúš, OFM farár
1805 - - 1806 - - Jelenffy, Štefan administrátor
1806 aug. 10. 1818 nov. 18. Szepessy, Alojz farár
1818 dec. - - - - Zalay, Ján, de Hagyáros farár
1847 jul 3. 1862 - - Danilovič, Michal administrátor-farár
1862 - - 1880 - - Mihályffy, Ladislav administrátor-farár
1880 - - - - - Chrismár, Napoleon administrátor-farár
1907 - - - - - Telegdi, Štefan farár
1927 - - - - - Kocsiss, Ján farár