logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Szécsény(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1787
Titul kostola:
Kostol Premenenia Pána
Iné mená:
Szécsény.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1343 sp. - - - - Pavol (Szécsény, 1343) farár
1531 - - 1533 - - Kereszturi Ladislaus. farár
1533 - - - - - Belényesi Michael farár
1541 - - 1544 - - Dobra-Kuttyai Bernardus farár
1544 - - - - - Keszi Franciscus farár
1610 - - 1612 - - Saári Mathias farár
1612 - - 1613 - - Szelevényi Stephanus farár
1613 - - 1616 - - Somlyai Michael farár
1616 - - 1622 - - Nádasi Georgius farár
1622 - - 1626 - - Losonczi Andreas farár
1626 - - 1629 - - Saári Mathias farár
1629 - - 1630 - - Patai Michael farár
1630 - - 1631 - - Bernardinus Szakolczensis farár
1631 - - 1632 - - Joannes Bapt. a Terugio farár
1632 - - 1635 - - Emericus farár
1635 - - 1638 - - Mathias Leo farár
1638 - - 1640 - - Kiss Gregorius farár
1640 - - 1643 - - Kolosvári Bartholomaeus farár
1643 - - 1647 - - Segedi, František Leonard farár
1647 - - 1649 - - Aegydius Schemnicziensis farár
1649 - - 1650 - - Segedi, František Leonard farár
1650 - - 1655 - - Szegedy Stephanus farár
1655 - - 1656 - - Saari Ladislaus farár
1656 - - 1657 - - Accursius Comaromiensis farár
1657 - - 1659 - - Valentinus a. S. Cruce farár
1659 - - 1660 - - Kolosvárl Bartholomaeus farár
1661 - - 1662 - - Constantini Lucas farár
1662 - - - - - Kolosvári Bartholomaeus farár
1684 - - +1684 - - Erdős Athanasius farár
1684 - - 1684 - - Maczkóczi Conradus farár
1689 - - 1691 - - Bárkányi Joannes farár
1691 - - 1693 - - Molitoris Casparus farár
1693 - - 1694 - - Szalkay Chrisostomus farár
1694 - - 1695 - - Ziveczky Joannes farár
1695 - - 1698 - - Hetényi Adalbertus farár
1698 - - 1699 - - Palásti Andreas farár
1699 - - +1699 - - Somodi Bernardus farár
1699 - - 1700 - - Fodor Josephus farár
1700 - - 1701 - - Bárkányi Bernardinus farár
1701 - - 1702 - - Szalkay Chrisostomus farár
1702 - - 1703 - - Fodor Josephus farár
1703 - - 1708 - - Boris Alexius farár
1708 - - 1710 - - Géczi Raphael farár
1710 - - 1711 - - Szalkai Chrisostomus farár
1711 - - 1712 - - Föczén Fortunatus farár
1712 - - 1713 - - Géczi Raphael farár
1713 - - 1715 - - Keleffy, Dionýz farár
1715 - - 1717 - - Hetínyi Adalbertus farár
1717 - - 1719 - - Farkas, Ladislav (18. storočie) farár
1719 - - 1720 - - Nagy Nicolaus farár
1720 - - 1721 - - Sükösd Joachimus farár
1721 - - 1722 - - Biró Bernardinus farár
1722 - - 1724 - - Kutassi Joannes farár
1724 - - 1725 - - Horváth Bernardinus farár
1725 apr. 9. 1730 - - Csetényi, Štefan farár
1730 - - 1787 - - Filiálka Felső Ludány (Maďarsko)
1787 - - 1791 - - Vojtás Gregorius farár
1791 - - 1794 - - Kugyelka Gerardus farár
1794 - - 1797 - - Késmárki, Klement farár
1797 - - 1801 - - Laczkóczi Miehael farár
1801 - - 1804 - - Késmárki, Klement farár
1804 - - 1809 - - Fidler Thaddaeus farár
1809 - - 1812 - - Kubica Daniel farár
1812 - - +1812 feb. 21. Snaider Gasparus farár
1813 - - 1814 - - Pitták Leopoldus farár
1814 - - 1815 - - Balezsovics Bonaventura farár
1815 - - 1818 - - Uj Ignatius farár
1818 - - 1822 - - Ivanics Sigismundus farár
1822 - - 1824 - - Gyüre, Adalbert farár
1824 - - 1827 - - Nagy Solanus farár
1827 - - 1830 - - Maté Petrus farár
1830 - - 1831 - - Gedrák Remigius farár
1831 - - +1833 - - Vilim Constantinus farár
1833 - - +1841 - - Gyüre, Adalbert farár
1841 - - 1844 - - Farkas, Ladislav (18. storočie) farár
1844 - - 1845 - - Chilkó Franciscus farár
1845 - - 1855 - - Maté Petrus farár
1855 - - 1857 - - Szegedi Cletus farár
1857 - - 1866 - - Szentesi Gregorius farár
1866 - - 1869 - - Kummer Ignatíus farár
1869 - - +1890 máj 29. Emericus farár
1890 - - 1892 - - Nagy Robertus farár
1892 - - - - - Árvay Franciscus farár
1913 - - - - - Faragó, Fabián administrátor