logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Svinica

Titul kostola:
B. S. J. (14.10.1923).
Iné mená:
Svinica KS/KI abov. 1773 Szinye, Swinitz, Swinicza, 1786 Sinye, Swinicza, 1808 Szinye, Swinica, 1863–1913 Petőszinye, 1920– Svinica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bidovce (310), 2. Nižná Kamenica (170), kap, sv. Anny (1890), 3. Vyšná Kamenica (30), 4. Košický Klečenov (110).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1952 - - 1958 - - Mríz, Jozef správca farnosti
1958 - - 1976 - - Klasovský, Štefan správca farnosti
1976 - - 1994 - - Juhás, Vojtech správca farnosti
1997 - - 1997 - - Bačišin, Pavol farár