logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Svätý Peter

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Svätý Peter: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773 Sanctus Petrus, Sz[ent]-Péter, S[ankt]-Peter, Szvaty Peter, 1786 S[ent]-Péter, 1808 Szent-Péter, 1863–1907 Szentpéter, 1913, 1938–1945 Komáromszentpéter, 1920, 1948–1961 Svätý Peter, 1927–1938, 1945–1948 Svätý Peter, Szent-Péter, 1961–1990 Dolný Peter, 1990– Svätý Peter
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Juraj (Svätý Peter, 1332) farár
1563 sp. - - - - Ján (Svätý Peter, 1563) farár
1630 sp. - 1647 - - Nyitray, Michal farár
1647 sp. - - - - Száni, Juraj farár
1689 jún - 1692 jún 14. Rezéky, Ondrej farár
1697 apr. 17. - - - Rohács, Vavrinec farár
1712 jún 9. 1716 - - Forgáč, František (1680-1737) farár
1716 jún 18. 1718 júl 30. Szomy, Štefan farár
1718 aug. - 1718 - - Závodni, vel Závody etiam Szenczy Paulus. farár
1718 aug. - 1722 - - Závodni, vel Závody etiam Szenczy Paulus. farár
1722 feb. 26. 1722 - - Herbort, Jozef farár
1722 mar. 30. 1730 - - Puškáš, Štefan farár
1730 sept. 19. 1730 nov. 29. Scaszny Michael farár
1730 dec. 7. 1731 - - Kovácsics, Ján farár
1731 aug. 27. 1737 apr. 25. Szabó, Peter farár
1737 apr. 29. 1742 aug. 1. Kapronczay, Ján farár
1742 aug. 2. 1744 - - Majténi, Karol Ladislav farár
1744 mar. 24. 1749 feb. 21. Nozdrovický, Mikuláš farár
1749 mar. 3. 1764 - - Liszkay, Andrej farár
1764 máj 23. +1773 máj 28. Lackovič, Juraj (Blatné, 1773) farár
1773 jún 14. 1782 dec. - Andič, František Pavol farár
1782 - - 1815 - - Szily, František farár
1815 sept. 26. 1820 nov. 12. Rakovszky, Alojz farár
1821 nov. 7. +1832 apr. 8. Sibenliszt Antonius farár
1832 máj 18. +1885 nov. 30. Filser, Florián farár
1885 nov. 30. 1886 febr. 4. Horváth, Rudolf (1863-po r. 1920) administrátor
1886 feb. 9. 1923 - - Szecsányi, Július farár 1907 dekan, 1908 okr. dekan
1923 - - 1927 - - Hamvas Štefan administrátor
1927 - - +1960 febr. 14. Hamvas Štefan farár
1960 - - 1965 - - Kovács Ján farár
1965 - - 1974 - - Berkes, Imrich správca farnosti dnešný Svätý Peter (okres Komárno)
1974 - - 1987 ? - Tóth, Akvilín Július, OFM správca farnosti