logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Švábovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Krista Kráľa, predtým sv. Filipa a Jakuba
Iné mená:
Švábovce: okres Poprad/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1773 Svabocz, Schwabsdorf, Swabowcze, 1786 Schwabócz, Schwábsdorf, 1808 Svábócz, Schwabsdorf, Sswábowce, 1863–1902 Svábóc, 1907–1913 Svábfalva, 1920– Švábovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hôrka-Ondrej, k. sv. Ondreja (1800), 2. Hôrka-Kišovce (1400), k. sv. Márie Magd. (1736), 3. Gánovce (700), k. sv. Michala (1260), 4. Hozelec (400).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba bol postavený v ranogotickom štýle v prvej polovici 13. storočia. Prvý krát bol prestavaný v 14. storočí. Druhá prestavba bola v roku 1931. Oltár bol vysvätený biskupom Jánom Vojtaššákom 25.10.1931, zasvätený Kristovi Kráľovi a boli doň vložené pozostatky sv. mučeníkov Ondreja a Benedikta. Fíliami Rímskokatolíckeho farského úradu vo Švábovciach boli Hôrka – Ondrej, Gánovce a Hozelec. Teraz filiálka farnosti Hozelec.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1428 sp. - - - - Tomáš (Švábovce, 1428) farár
1519 sp. - - - - Benedikt (Gánovce, 1519) farár v Ganovciach v Schem. 1978 fil. Šváboviec
1519 sp. - - - - Martinus pleb. de Suevi farár
1700 sp. - - - - Paulikovics, Matej farár
1763 sp. - 1785 - - Klein Mathias farár
1765 - - - - - Ujfalusy Franciscus. farár
1811 sp. - 1812 sp. - Blesz Ignatius farár
1821 sp. - 1824 sp. - Klein Antonius farár
1825 sp. - 1843 sp. - Szoltsay Josephus farár
1856 sp. - - - - Maga Antonius farár
1941 - - 1942 - - Kubičár, Michal správca farnosti
1951 - - 1952 - - Kalafut, Alojz Jakub, OFMConv správca farnosti
1952 - - 1967 - - Kubičár, Michal správca farnosti
1967 - - 1969 - - Baláž, Štefan správca farnosti
1969 - - - - - Olos, Vladimír Juraj správca farnosti