logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šurice

Titul kostola:
sv. Michala A. (1864)
Iné mená:
Šurice LC/BC gemer. 1773 Söregh, 1786 Schöreg, 1808, 1863–1892 Söreg, 1895–1913, 1927–1948 Sőreg, 1920 Šireg, 1948– Šurice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čamovce (715), k. sv. Anjelov Str. (1910).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Šurice) kňaz
1811 sp - 1812 sp. - Lajtos Joannes farár
1821 sp - 1823 sp. - Gallik Josephus farár
1825 sp - - - - Teletzky Josephus farár
1827 sp - 1841 sp - Szabó Joannes farár
1844 sp - 1853 sp - Zachárek Stephanus farár
1974 - - - - - Kucik, Vavrinec správca farnosti