logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šurice

Titul kostola:
sv. Michala A. (1864)
Iné mená:
Šurice LC/BC gemer. 1773 Söregh, 1786 Schöreg, 1808, 1863–1892 Söreg, 1895–1913, 1927–1948 Sőreg, 1920 Šireg, 1948– Šurice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čamovce (715), k. sv. Anjelov Str. (1910).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Šurice) kňaz
1808 - - 1811 - - Lajtos Joannes farár
1812 - - 1813 - - Szagula Josephus administrátor
1815 - - 1823 - - Gallik Josephus farár
1823 - - 1826 - - Teletzky Josephus farár
1826 - - 1841 - - Szabó Joannes farár
1842 - - 1857 - - Zachárek Stephanus farár
1857 - - 1899 - - Findura, Štefan farár
1900 - - 1900 - - Vajda Julius administrátor
1901 - - 1901 - - Mihalovits Julius administrátor
1901 - - 1913 po - Ridilla Iosephus farár
1913 po - 1933 - - Neznámy kňaz
1933 - - 1941 - - Ninger Franciscus farár
1941 - - 1970 ? - Hinel Paulus farár
1970 ? - 1974 - - Zolczner, Imrich správca farnosti údaj je neistý
1974 - - 1978 po - Kucik, Vavrinec správca farnosti