logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šulekovo

Zriadenie:
1939
Titul kostola:
Kostol Krista Kráľa (1935)
Iné mená:
Hlohovec HC/TA nitr. 1953 pričl. o. Svätý Peter pri Váhu; 1980 pričl. o. Šulekovo. 1773 Galgocz, Freystadl, Fraisstak, 1786 Galgócz, Freystadtl, Frassták, Eleutheropolis, 1808 Galgócz, Freystadl, Frassták, Frayssták, 1863–1913 Galgóc, 1920 Hlohovec, Frašták, 1927– Hlohovec Svätý Peter pri Váhu: 1773 Sz[ent]-Péter, S[ankt]-Peter, Swatý Peter, 1786 S[ent]-Péter, 1808 Szent-Péter, Swatý Pěter [!], 1863–1907 Szentpéter, 1913 Vágszentpéter, 1920–1948 Svätý Peter, 1948–1953 Svätý Peter pri Váhu Šulekovo: 1773 Bereghszegh, 1786, 1808, 1863–1913 Beregszeg, 1920 Beregseg, Bereseg, 1927–1948 Bereksek, 1948–1979 Šulekovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Terezov.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Expozitúra zriadená 28.9.1939 odčlenením od farnosti Mestečko (Leopoldov), samostatnou farnosťou po r.1948.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gregor(1332,Šulekovo) kňaz
1940 - - 1941 - - Čepček, Ján správca farnosti
1951 - - 1969 - - Benčat, Štefan správca farnosti
1969 - - +1999 - - Kozmon, Ľudovít správca farnosti
1990 - - 2002 júl 1. Hrbča, Martin farár