logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Suchá nad Parnou

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Suchá nad Parnou: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1974–1995 pričl. o. Zvončín.
1773 Szuha, Dirnpach, Suha, 1786 Suha, Dürnbach, 1808 Szuha, Dürnbach, Suchá, 1863 Szárasd, 1873–1882 Szuha, 1888–1913 Szárazpatak, 1920 Suchá, 1927– Suchá nad Parnou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Košolná (757), k. Pov. sv. Kríža (1732), 2. Zvončín (časť Suchej), (676), k. sv. Anny (1794); osady: Podbor, Blanka, Trnavské Vinohrady, Ružová a Vlčia Dolina, Nové Vinohrady.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Suchá nad Parnou) kňaz
1555 sp. - - sp. - Michal (Suchá nad Parnou, 1555) farár
1561 sp. - - - - Ján (Suchá nad Parnou, 1561) farár
1628 aug. 31. - sp. - Zukacinni Joannes. farár
1629 - - +1637 máj 30. Molitoris, Gabriel farár
1637 jún - 1645 sept. 14. Fábry, Ján (17. stor.) farár
1645 - - 1648 - - Čiba, Ján farár
1648 máj 22. 1649 - - Vazán Georgius. farár
1649 mar. 9. 1655 okt. - Lukó, Pavol farár
1655 nov. - 1659 máj - Aurifaber, Ján farár
1659 jún 10. +1662 apr. 18. Chahoicz Mathias. farár
1662 máj 26. 1663 - - Baláši, Ján (1630?-1690) farár
1665 apr. 17. 1673 jún 20. Dendriacze Antonius farár
1673 nov. 11. +1678 okt. 13. Dušanič, Andrej farár
1678 nov. 22. 1690 aug. - Cseszneky, Ján farár
1690 aug. 29. 1692 - - Medlen, Pavol farár
1692 máj 12. 1693 - - Istvánffy, Ján farár
1693 - - 1694 - - Szolcsányi, Adam farár
1694 mar. 10. 1696 - - Polóni, Ján Václav farár
1696 júl 4. 1698 - - Kollenicz, František farár
1698 máj 17. 1710 máj 22. Szuhay, Juraj farár
1710 máj - 1711 mar. - Ujvendéghy Joannes. farár
1711 mar. 14. 1714 jún 10. Szuhay, Juraj farár
1714 jún 4. 1715 júl 21. Polakovič, Ján (Horné Zelenice, 1714) farár
1715 okt. 17. 1716 nov. 2. Pamár, František Anton farár
1716 dec. 24.l 1722 nov. 23. Struharovics, Peter farár
1722 nov. 24. 1726 feb. 17. Okoličáni, Michal Ján farár
1726 feb. 16. +1772 júl 5. Réva, Imrich farár
1772 júl 28. +1791 jún 12. Ribonič, Ladislav farár
1791 - - 1794 - - Istvánffy, Pavol farár
1794 - - +1829 sept. 14. Albrecht, Ján farár
1829 - - 1849 sept. 14. Akay, Vendelín farár
1849 okt. 26. +1866 jan. 1. Grznárik, Leopold farár
1866 mar. 24. +1870 aug. 19. Čizmazia, Ján (1798-1870) farár
1871 jan. 9. 1907 - - Horváth, Ladislav farár
1907 - - 1907 - - Bokor Ernest administrátor
1907 - - +1923 okt. 24. Petrik, František (1855-1923) farár 1912 dekan Smolenice
1924 - - 1945 - - Petrovič, Vavrinec farár
1945 - - 1946 - - Malík, Ferdinand administrátor
1946 - - +1984 apríl 5. Ondroš, Martin administrátor, farár dekan
1984 - - 1990 - - Kolpák Jozef farár