logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Stropkov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Božieho Tela (14. st.)
Iné mená:
Stropkov SP/PV zemplín. 1964 pričl. o. Bokša (1957 vyčl. o. Baňa). 1773 Sztropko, Stropkow, 1786 Stropko, 1808 Sztropkó, Stropkow, 1863–1913 Sztropkó, 1920– Stropkov Bokša: 1773 Boksa, Boxa, 1786 Bokscha, 1808 Boksa, Bokssa, 1863–1913 Boksa, 1920 Bokša, Bokši, 1927–1964 Bokša
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Paňa (180), k. sv. Kríža (1949), 2. Breznica (790), k. sv. Jozefa (1763), 3. Chotča (300), k. B. S. J. (1910), 4. Sitníky (410), k. P. M. Kráľ. Vesmíru (1973), 5. Bokša, 6. Breznička, 7. Brusnica, 8. Bystrá, 9. Gribov, 10. Havaj, 11. Jakušovce, 12. Kolbovce, 13. Krišľovce, 14. Kružinec, 15. Makovce, 16. Malá Driečna, 17. Malé Bukovce, 18. Malé Staškovce, 19. Miroľa, 20. Potôčky, 21. Pravrovce, 22. Pucák, 23. Repejov, 24. Ruská Poruba, 25. Solník, 26. Suchá, 27. Varechovce, 28. V. Driečna, 29. V. Bukovce, 30. Veľké Staškovce, 31. Veľkrop. 32. Vojtovce, 33. Vyškovce, 34. V. Oľšava, 35. Závada.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1518 sp. - - - - Michal(1518,Stropkov) farár
1545 sp. - - - - Andrej(1545,Stropkov) farár
1622 - - 1767 - - Spravujú františkáni
1767 - - 1769 - - Novák, Michal farár
1769 - - 1788 - - Fric, Ján farár
1788 - - 1809 - - Leporis, Martin Michal farár
1809 - - 1827 - - Proháczka, Matej farár
1827 - - 1828 - - Kulich, Lambert
1828 - - 1837 - - Halász, Juraj [Ribár] farár
1837 - - 1839 - - Szurmik, Jozef administrátor
1839 - - 1855 - - Neumer, Juraj administrátor
1856 - - 1863 - - Majlát, Michal administrátor
1863 - - 1869 - - Kasanický, Anton administrátor
1869 - - 1900 - - Degró, Peter administrátor
1900 - - 1903 - - Jablonszky, Kornél, OFM administrátor
1903 - - 1906 - - Virág, Pavol administrátor
1907 - - 1913 - - Čintalan, Michal administrátor
1913 - - 1935 - - Inczinger, František administrátor
1936 - - 1939 - - Jerga, Andrej administrátor
1939 - - 1944 - - Ducko, Štefan správca farnosti
1944 - - 1950 - - Varga, Štefan farár
1950 - - 1951 - - Umstädter, Tibor administrátor
1952 - - 1959 - - Kišiday, Juraj administrátor
1959 - - 1972 - - Szőcs, Jozef Gabriel administrátor
1972 - - 1973 - - Juruš, Gabriel doč.správca farnosti
1973 - - 1987 - - Tuleja, František administrátor
1988 - - 1990 - - Lesník Anton administrátor
1990 - - 1990 - - Franc, Ladislav administrátor
1991 - - 1991 - - Čižmár, Marián farár
1991 - - 2003 - - Kaminský, Pavel farár