logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Strekov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Strekov : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773, 1786, 1808, 1863 Kürth, 1873–1920, 1938–1945 Kürt, 1927–1938, 1945–1948 Kerť, Kürt, 1948– Strekov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Vas Albertus. farár
1647 sp. - - - - Szalay, Štefan (1630) farár
1673 feb. 17. 1690 - - Tolmácsy, Michal farár
1690 okt. 5. 1694 - - Kóza, Michal farár
1694 sept. - 1697 apr. 17. Nagy, Štefan Anton farár
1697 apr. 26. 1707 - - Sinkovics, Andrej Ján farár
1707 apr. 11. 1714 - - Szabó, Ján z Vesteníc farár
1714 feb. 27. +1751 jan. 5. Sághy, Pavol farár
1751 jan. 16. +1755 jún 18. Scsaszni, Juraj farár
1755 júl 7. +1776 aug. 10. Paunácz, Matej farár
1776 aug. - 1783 dec. 26. Ivančič, Ján farár
1783 - - 1790 - - Haller, František farár
1790 - - +1792 aug. 25. Acél, Jozef farár
1792 sept. 13. 1805 - - Ürményi de eodem Petrus. farár
1805 jan. 31. 1833 - - Gostoni, Ján farár
1833 sept. 11. 1840 jan. 23. Draškovič, Ján farár
1840 - - +1857 jan. 30. Cserép Ignatius farár
1857 - - 1866 - - Majer, Štefan Ján farár
1866 - - 1879 - - Szajbéli, Vojtech farár
1879 - - +1894 sept. 18. Pfleger, Michal farár
1894 - - 1895 - - Hariss, Jozef administrátor
1895 - - 1917 - - Ács, František farár 1897 dekan Dvory nad Žitavou, 1898 okr. dekan
1917 - - 1918 - - Vezér, Július administrátor
1918 - - 1920 ? - Kardhordó, Štefan farár
1920 - - 1920 - - Hamvas Štefan administrátor
1920 - - 1940 ? - Szuhán, Štefan farár
1940 - - 1953 - - Vitek, Alexander správca farnosti
1953 - - 1989 - - Molnár, Štefan správca farnosti
1990 - - 1994 - - Horváth, Karol (1931) farár
1994 - - 1998 - - Mede Karol farár
1998 - - 2014 - - Kassa, Alexander administrátor, farár 2010 farár