logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Štefanov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny, panny a mučenice
Iné mená:
Štefanov: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Scepano, Scepanow, Scžepanow, 1786 Stepano, 1808 Stepanov, Sstěpánow, 1863 Stepanov, 1873–1907 Stepanó, 1913 Csépánfalva, 1920 Štepanov, Ščepanov, 1927–1948 Štepanov, 1948– Štefanov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1619 sp. - - - - Mathé, Žigmund farár
1630 sp. - +1633 - - Matheides, Matej farár
1633 - - - - - Bakonyi, Jakub farár
1647 sp. - 1657 - - Koron, Martin (1640) farár
1664 apr. 24. 1667 - - Menšík, Juraj farár
1667 jún 2. 1669 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár
1674 apr. 28. 1678 dec. 9. Deandreacz, Anton Augustín farár
1678 dec. 9. 1681 - - Klenovič, Juraj farár
1681 mar. 25. 1702 - - Erdélyi, František farár
1702 jún 20. 1722 - - Vinkóczy Thomas, Antonius. farár
1722 júl 20. 1727 - - Bajan, Pavol farár
1727 aug. 7. 1740 - - Barcaj, Martin (17. stor.) farár
1740 máj 4. 1745 apr. 2. Thebery, Gašpar farár
1745 apr. 8. 1749 jún 7. Valenta, Juraj farár
1749 jún 7. 1764 jan. 9. Zrubecz Michael. farár
1764 mar. 24. +1772 mar. 19. Schedi, Michal farár
1772 máj 25. 1776 nov. 21. Škultéty, Andrej (1737-1805) farár
1776 dec. 21. 1778 - - Holmik, Matúš farár
1778 - - 1795 sept. 12. Freyzeysen, Ján farár
1795 sept. 12. 1811 - - Droždiak, Alojz farár
1811 - - 1818 - - Madovčík, Juraj farár
1819 - - 1821 - - Doboš, Juraj farár
1821 - - +1826 jan. 25. Körmendy, Ignác farár
1826 - - +1846 júl 25. Tamaskovics, Jozef (1786-1846) farár
1846 dec. 20. 1867 feb. 21. Pekarovič, Ján farár
1867 - - 1871 feb. 7. Kučera, Jozef farár
1871 - - 1875 jún 21. Hrachovský, Leopold farár
1875 - - 1879 mar. 15. Vaculik, Pavol farár
1879 máj - 1881 sept. 19. Kuna, František farár
1881 - - 1882 júl - Blaho, Pavol administrátor
1882 - - 1888 - - Príhoda, Pavol farár
1889 - - 1894 - - Bucko, Ján farár
1894 - - 1922 ? Jambor, Peter (1860-po r. 1920) farár
1922 - - 1932 - - Nemec Michal administrátor
1932 - - 1960 - - Malík František farár
1960 - - 1978 - - Sulo, Rudolf správca farnosti
1979 - - 1999 - - Štítny, Anton správca farnosti
1999 - - 2000 september 1. Štítny, Anton farár
2001 nov. 15. 2005 mar. 1. Holko Jozef administrátor