logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Stará Turá

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Stará Turá: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Ó-Tura, Alt-Turn, Stara Tura, 1786 Tura, O-Tura, Stará Tura, 1808 Ó-Tura, Stará Tura, 1863–1913 Ótura, 1920– Stará Turá
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1664 máj 15. 1665 - - Faloni, Šimon Peter farár
1665 mar. 23. 1670 - - Valentovics Joannes. farár
1670 feb. 26. 1670 apr. - Szolcsányi, Sebastián farár
1670 apr. 16. 1673 sept. 25. Petrus, Valentín farár
1673 okt. 17. 1678 - - Szlovatius, Ján Andrej farár
1678 apr. 20. 1689 - - Raukay, Štefan farár
1689 máj - 1696 - - Mednyánszky, Jonáš farár
1696 máj 7. 1706 máj 4. Szavrnyovicz Georgius farár
1706 máj 7. 1706 máj 9. Fančovič, Juraj farár
1706 máj 9. 1706 - - Blaškovič, Michal farár
1706 júl 22. 1707 - - Mednyánszky, Jonáš farár
1707 mar. 28. 1707 máj 10. Ivanovič, Juraj farár
1708 - - 1712 okt. 9. Kubovič, Pavol farár
1712 okt. 17. +1723 - - Vinczy Andreas. farár
1723 mar. 3. 1727 mar. 20. Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár
1727 mar. 24. 1733 jan. 6. Liška, Martin farár
1733 - - +1760 máj 21. Kozáry, Pavol farár
1760 máj 28. 1772 feb. 1. Bárdy, Adam farár
1772 feb. 1. 1776 sept. 3. Červený, Jozef farár
1776 sept. 3. +1790 jan. 30. Červeňanský, Ján farár
1790 - - +1808 nov. 10. Matulányi, Pavol farár
1809 - - 1814 - - Sardik, Fabián Šebastián farár
1814 - - 1824 - - Škultéty, Michal farár
1824 - - 1827 - - Paraschini, Jozef farár
1827 - - +1847 feb. 8. Malagyi, Ján farár
1847 - - 1858 - - Lacuška, Jozef farár
1858 - - 1860 - - Dologh, Anton farár
1860 - - 1863 - - Kendfalvay, Ľudovít farár
1863 aug. 6. +1884 júl 20. Zimmermann Joannes. farár
1884 - - 1918 - - Lang, Rudolf Alojz farár
1918 - - 1929 - - Gašparec, Ignác (1879) farár
1929 - - 1930 - - Šandorfi, Martin administrátor
1930 - - 1931 - - Wilde, Jozef administrátor
1931 - - 1934 - - Kubík, Anton správca farnosti
1934 - - 1934 - - Ščepko, Jozef farár
1935 - - 1937 - - Neznámy kňaz
1937 - - 1937 po - Mitošinka, Jozef správca farnosti voj. duch. sl.
1937 - - 1938 - - Pastor, František správca farnosti
1938 - - 1941 - - Ščepko, Alfonz správca farnosti
1941 - - 1976 - - Ščepko, Alfonz farár okresný dekan
1977 - - 1996 aug. 10. Špeťko Jaroslav, správca farnosti