logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Spišský Štiavnik

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Spišský Štiavnik: okres Poprad/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1773 Scsavnik, Scavnik, Schafing, Scawnik, 1808 Savnik, Schawnik, Ssčawník, Ssťawník, 1863–1873, 1888, 1907–1913 Savnik, 1877–1882 Scsavnik, 1892 Sávnik, 1895–1902 Schavnik, 1920 Štiavnik, 1927–1948 Šťavník, 1948– Spišský Štiavnik
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Sp. Štiavnik-Kaštieľ (100), k. Zvest. Pána (1299), kap. P. M. Nep. Poč. (1920).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
V roku 1216 Koloman, knieža zo Šariša, daroval územie cisterciátom z wanchockého kláštora v Poľsku, ktorý tu zriadil opátstvo. Obec i opátstvo v roku 1260 zhoreli. Belo IV. však potvrdil donáciu a hranice kláštorných majetkov. Opátstvo si vytvorilo z obcí panstvo, ktoré založilo na zákupnom práve. Panstvu patrili: Spišský Štiavnik, Hranovnica, Kubachy, Kravany, Vikartovce, Spišská Teplica, Nižná Šuňava, Liptovská Teplička, Primovce, Vydrník, Jánovce a zaniknuté obce Alcnov, Stojany. Kláštor v roku 1531 vypálili Levočania. Štiavnické panstvo dostal v roku 1539 Hieronym Laský, nakrátko Thurzovci, za nimi Ján Rueber. V roku 1579-1674 boli pánmi Tőkőlyovci, do roku 1773 jezuiti a od roku 1776 patrilo Spišskému Biskupstvu.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Martin (Spišský Štiavnik, 1519) farár
1700 dec. - - - - Faiky Laurantius farár
1811 sp. - 1812 sp. - Klein Antonius farár
1821 sp. - 1824 sp. - Nemessányi Mathias farár
1825 sp. - 1841 sp. - Kolatskovszky Aloysius farár
1843 sp. - 1856 sp. - Vrchovina Stephanus farár
1973 - - - - Hudý, Ján správca farnosti