logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Spišské Vlachy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Spišské Vlachy: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Wallendorf, Olaszi, Wlahi, 1808 Olaszi, Wallendorf, Wlachy, 1863–1913 Szepesolaszi, 1920– Spišské Vlachy
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kolinovce (610), k. sv. Františka As. (1837).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Ján (Spišské Vlachy, 1519) farár
1544 sp. - - - - Tomáš (Spišské Vlachy, 1544) farár
1700 sp. - - - - Fox, Ján farár
1717 okt. 1. - - - Rautenberger, Ignác farár
1720 - - - - - Castellain, Peter Viliam farár spolu so Sp. Podhr.
1763 sp. - +1763 máj 15. Čelovský, Jozef farár
1766 sp. - - - - Wolfinger Josephus, Carolus. farár
1811 sp. - 1812 sp. - Fron Michael farár
1821 sp. - 1828 sp. - Raffacs Georgius farár
1829 sp. - - - - Keyser Jacobus farár
1829 sp. - - - - Danko Andreas farár
1830 sp. - 1833 sp. - Ducedely Ignatius farár
1830 sp. - 1831 sp. - Schedl Georgius farár
1833 sp. - 1856 sp. - Maléter Mathias farár
1944 - - 1947 - - Hadri, Ján správca farnosti
1952 - - 1952 - - Roth, Viliam správca farnosti
1952 - - 1962 - - Stuglík, Bronislav správca farnosti
1989 07 01 - - - Mišek, Anton farský_administrátor