logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Spišská Kapitula

Titul kostola:
sv. Martina
Iné mená:
Spišské Podhradie LE/PV spiš. po 1808–1948 vyčl. o. Spišská Kapitula (po 1808–1863 vyčl. o. Sivá Brada); 1991 pričl. o. Katúň. 1786 Kirchdorf, Szepes-Várallya, Podhr[a]dze, 1808 Szepesvárallya, Kirchdrauf, Podhradí, Podgrodzie, 1863 Szepesvárallja, 1873–1913 Szepesváralja, 1920– Spišské Podhradie Spišská Kapitula: 1863 Szepesikáptalan, 1873–1882 Szepeskáptalan, 1888–1913 Szepeshely, 1920 Kapituľa, 1927–1948 Spišská Kapitula Sivá Brada: 1863 Szivabradafürdó Katúň: 1773 Kattuny, Katune, 1786 Kattuny, 1808 Kattuny, Kattun, Katun, 1863 Katuny, 1873–1902 Kattuny, 1907–1913 Kattony, 1920–1991 Katúň
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jablonov (1300), k. sv. Márie Magd. (1827), 2. Nemešany (250), k. sv. Jána Nep. (1878), 3. Baldovce (230), k. sv. Anny (1761), 4. Bugľovce (210), k. B. S. J. (1928), 5. Lúčka (130), k. P. M. Ruž. (1837), 6. Katúň (150), k. sv. Martina (1974).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1824 sp. - Mattyasovszky Joannes farár
1821 - - 1832 sp. - Klinovský, Jozef farár
1833 sp. - 1839 sp. - Valentsik Joannes farár
1841 sp. - 1843 sp. - Nemessány Casparus farár
1856 sp. - - - - Dulovitz, Jakub farár
1964 - - 1970 - - Kľučár, Michal (1920-1988) správca farnosti