logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Spišská Belá

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Antona
Iné mená:
1263 Bela, 1786, 1863 Béla, 1808 Bela, Berl, 1873–1913 Szepesbéla, 1920– Spišská Belá.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Krížová Ves (700), k. Narod. Pána (1280), kap. sv. Antona Pad. (1800), 2. Strážky (300), k. sv. Anny (1300), 3. Tatr. Kotlina (200), k. P. M. Naneb. (1890).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Kostol sv. Valentína (13.st.), ktorý ale zanikol v 18.storočí, kostol sv. Antona Pustovníka (13.st.). V roku 1545 Spišská Belá so svojim kňazom Laurentiom Serpiliom Quendelom, prešla ako celok na evanjelické náboženstvo augsburského vierovyznania.
V období rekatolizácie prevzala farnosť v Spišskej Belej v roku 1674 rehoľa piaristov z Podolínca, ktorá ju spravovala až do roku 1852.
Pramene:
Zuzana Kollárová: Spišská Belá, Universum Prešov 2006, ISBN 80–89046–37–1

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1287 sp. - - - - Johannes, plebanus de Bela farár
1361 sp. - - - - Hank de Bela farár
1416 sp. - - - - Ján(1416,Spišská Belá) farár
1416 sp. - - - - Chrysostomus od sv. Tomáša Apoštola, SChP farár
1416 sp. - - - - Henricus od sv. Františka de Paula, SChP farár
1418 sp. - - - - Euphemus farár
1447 sp. - - - - Alexius farár
1518 sp. - - - - Sontag, Valentín farár
1545 sp. - - - - Valentinus de Bilitz farár
1545 sp. - - - - Valentinus de Bilitz farár v r. 1545 zomrel
1545 - 1674 - - Spravujú protestantskí farári
1674 - - 1680 - - Glycerius od Všetkých svätých, SChP farár Roky pôsobenia až po Jurkoviča sú len približné.
1680 - - 1713 - - Dominicus od sv. Kríža, SChP farár V schematizmoch sa udávajú dvaja správcovia farnosti
1713 - - 1735 - - Carolus od sv. Kríža, SChP farár
1736 - - 1738 - - Marianus od sv. Anny, SChP farár
1739 - - 1744 - - Chrysostomus od sv. Tomáša Apoštola, SChP farár
1738 - - - - - Adamus od najsv. Trojice, SChP farár
1745 - - 1757 - - Henricus od sv. Františka de Paula, SChP farár
1757 - - 1759 - - Páter Ivo, SChP farár
1759 - - 1763 - - Páter Petrus, SChP farár
1763 - - - - - Stanko, Paulinus, SChP farár
1763 - - 1766 - - Morgenbesser, Emericus, SChP farár
1766 - - 1776 - - Schenke, Gwilhelmus, SchP farár
1776 - - 1783 - - Dobkowski, Raymundus, SchP farár
1783 - - - - - Morgenbesser, Emericus, SChP farár
1783 - - 1785 - - Krolik, Basilius, SchP farár
1785 - - 1799 - - Kiparszky, Thobias, SchP farár
1799 - - 1803 - - Paleš, Henrich, SchP farár
1803 - - 1806 - - Lenguary, Jacobus, SChP farár
1806 - - 1812 - - Bellessay Stephanus farár
1812 - - 1812 - - Ladislav, Brogyányi, SchP farár
1812 - - 1817 - - Szentzi, Alexius, SChP farár
1818 - - 1820 - - Sveday, Leonardus, SChP farár
1820 - - 1834 - - Heisler, Joseph,SchP farár
1834 - - 1837 - - Filkorn, Josephus, SchP farár
1840 - - 1842 - - Dolyák Ambrosius farár
1842 - - 1843 - - Filkorn, Josephus, SchP farár
1843 - - 1852 - - Priechenfried, Josephus, SchP farár
1852 - - 1870 - - Jurkovich Henricus farár
1870 - - 1872 - - Szitkey, Aloysius administrátor
1872 - - +1892 - - Szamuely, Ján farár
1892 - - -1894 - - Rajcsán, Franciscus administrátor
1894 - - 1916 - - Begalla, Alexander farár
1916 - - 1938 - - Pollák, Ján (1874-1938) farár
1938 - - 1944 - - Varsányi, Andrej farár
1944 - - 1946 - - Hagovský, Ladislav administrátor
1946 - - 1951 - - Vaverčák, Štefan farár
1951 - - 1952 - - Kotík, Július administrátor
1952 - - 1969 - - Gonsorčík, Jozef farár
1969 - - 1977 - - Vojtas, Jozef farár
1977 - - 1992 - - Horváth, Štefan, SVD správca farnosti
1992 - - 1997 - - Uličný, Pavol, SVD farár
1997 jún 1. 2000 jún 1. Vetrík, Rudolf farár