logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Soóshartyán (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Soóshartyán.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1607 apr. 20. 1720 - - Tilický, Ján farár
1666 dec. 19. 1675 - - Szalay, Ján (1665) farár
1675 sept. 23. 1676 feb. 7. Hidassy, Ján farár
1682 mar. 7. 1682 apr. 12. Kolossy, Ján (17. stor.) farár
1692 nov. 14. 1696 - - Dulietko, Juraj farár
1696 jún 13. 1697 - - Saáry, Juraj Imrich farár
1720 mar. 7. 1742 - - Szitay, Jozef farár
1742 jan. 20. 1742 apr. - Paál, Jozef farár
1742 apr. 4. +177l máj 29. Marczell, Imrich farár
1771 jún 15. 1779 aug. 21. Raukovics, Jozef farár
1779 - - 1782 feb. 8. Horváth, Anton (1736-1792) farár
1782 apr. 30. +1784 mar. 12. Darvaš, Imrich farár
1784 jún 9. 1787 júl 21. Uhlárik, Jozef farár
1787 sept. 12. 1790 aug. 21. Kováč, Andrej (Moča, -1818) farár
1791 okt. 28. 1792 máj - P. Horváth Capistranus, Ord. S. Franc farár
1792 jún 1. +1797 okt. 23. Kiss, Jozef farár
1797 nov. 10. +1831 aug. 27. Lauko, Juraj farár
1831 nov. 3. 1835 máj 30. Knapp, Andrej farár
1835 máj 30. 1836 - - Gyurkóczy, Štefan farár
1835 - - +1842 dec. 13. Knapp, Andrej farár
1843 mar. 3. 1845 jún - Čičmancay, Jozef farár
1845 jún 4. +1882 jan. 10. Láncz, Gabriel farár
1882 mar. 1. 1908 - - Lörincz, Ján farár