logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Solčany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Solčany: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Szolcsan, Solczany, 1786 Solcschan, 1808 Szolcsán, Solčany, 1863–1895 Szolcsán, 1898–1913 Szolcsány, 1920 Solčany, 1927–1948 Selčany, 1948– Solčany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1490 sp. - - - - Michal(Solčany,1490) farár
1559 sp. - - - - Mikuláš (Solčany,1559) farár
1560 sp. - - - - Albert (Solčany, 1560) farár
1616 sp. - - - - Čermák, Ján farár
1630 - - - - - Skulteti, aut Sculteti Ambrosius. farár
1634 - - - - - Paludai (Solčany, 1634) farár
1657 sp. - - - - Hajnoš, Mikuláš farár
1669 máj 1. 1690 - - Szolcsányi Nicolaus. farár
1691 febr. 8. 1719 - - Ivanovič, Ján (Solčany, 1652) farár
1720 jan. 28. 1720 - - Murgaš, Izák Michal farár
1720 jún 3. 1721 - - Tamássy Josephus. farár
1721 jan. 27. +1740 mar. 3. Černuš, Ján (1695-1740) farár
1740 apr. 30. +1765 jún 4. Mišuta, Štefan farár
1765 jún 14. +1769 nov. 2. Koberčík, Štefan farár
1769 dec. 3. 1815 - - Lepényi, Ján farár
1815 - - 1831 - - Horhy, Joannes farár
1831 - - 1851 - - Szartorisz, Stephanus farár
1851 - - 1858 - - Klincay, Ján farár
1858 - - 1864 - - Šuchter, Martin farár
1864 - - 1890 - - Durdík, Alojz farár
1890 - - 1933 - - Bezák, Juraj administrátor, farár
1933 - - 1958 - - Rektory, Július farár
1958 - - 1961 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1961 - - 1962 - - Struhár, Štefan administrátor
1962 - - +1983 marec 9. Boleček Michal, Mons. správca farnosti
1983 - - 1995 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1995 - - 1998 - - Varhaník, Jozef správca farnosti