logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Socovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Socovce: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica) 1944 pričl. o. Svätá Mara (po 1873 pričl. o. Stránka).
1773 Nagy-Szoczocz, Soczowcze, 1786 Nagy-Soczocz, Soczowcze, 1808 Nagy-Szoczócz, Welké Socowce, 1863–1907 Nagyszocóc, 1913 Szocóc, 1920– Socovce
Svätá Mara: 1808 Szent-Mária, Swatá Maria, Swatá Mara, 1863–1873, 1913 Szentmaria, 1877–1907 Kisszocóc és Szentmária, 1920–1944 Svätá Mara
Stránka: 1773 Kis-Szoczocz, Stranka, 1786 Kisch-Soczocz, Stranka, 1808 Kis-Szoczócz, Stránka, 1863–1873 Kisszocóc
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jazernica (106). k. sv. Barbory (1517), 2. Laskár, 3. Valentová, 4. Karlová.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Je medzi farami uvedenými v páp. decimačnom protokole, pozná ju Pazmáňov katalóg. V listinách sa spomína už v 13 st. R. 1258 sa kostol spomína pri prehliadke chotára. R. 1321 ho vypálil palatín Matúš Trenčiansky. R. 1258 sa územie farnosti dostalo do držby prepozitúry v Kláštore. R. 1626 žiadala župa ostrihomského arcibiskupa, aby pripojil Socovce ku prepozitúre.
Reformácia sa Sv. Marie nedotkla tak ako iných farnosti, lebo zemepánom bola katolícka inštitúcia. Ale aj tak držali evanjelici farnosť s prestávkami skoro sto rokov. Pomáhali im pri tom rodiny Benických a Trnovských. Keď vyhnali jezuitov z Kláštora pod Znievom, zmocnili sa evanjelici aj Sv. Mary. Tak to bolo aj za tököliovcov a za rákoczyovcov. Potom už tu bola stála katolícka správa.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1331 sp. - - - - Juraj (Socovce, 1331) farár
1332 medzi 1337 - - - Michal (Socovce, 1332) farár
1360 sp. - - - - Michal (Socovce, 1360) farár
1447 sp. - - - - Vavrinec (Socovce, 1447) farár
1517 sp. - - - - Matej (Socovce) farár
1673 - - 1676 - - Spravujú jezuiti z Kláštora pod Znievom spoločná správa
1676 máj 15. 1684 apr. 4. Krsnyavi, Mikuláš farár
1684 - - 1688 - - spravujú protestanti
1688 sept. 26. 1689 - - Majténi, Imrich farár
1689 dec. - 1699 apr. 29. Sztrányay, Juraj farár
1699 máj 1. 1705 - - Jaslóci, Jakub farár
1705 jún 13. 1706 mar. 1. Haláči, Ján dočasný administrátor
1706 - - 1710 - - spravujú protestanti
1710 máj 12. 1733 okt. 6. Podivínsky, Pavol farár
1733 okt. 12. 1737 mar. 16. Kršák, Šimon farár
1737 apr. 11. 1743 sept. 27. Hoffer, Ján farár
1743 okt. 7. 1749 feb. 25. Harsányi, Ján (Mošovce) farár
1749 jún 12. 1750 dec. 20. Kovácsy, Matúš farár
1751 jún 10. 1754 okt. 16. Bácsmegyey, Ernest farár
1754 okt. 16. 1760 - - Hruškay, Tomáš farár
1760 máj 10. 1764 feb. 25. Zrubecz Joannes. farár
1764 - - 1765 - - Patis, Martin farár
1765 máj 30. 1766 sept. 15. Klimo, Ján (Rišňovce, -1772) farár
1766 sept. 23. 1775 - - Thurn, Michal farár
1775 - - 1781 ? - Fleischer, Samuel farár
1784 - - 1791 - - Budiač, Ignác farár
1791 - - 1809 - - Dobis, Baltazár farár
1809 - - 1824 - - Kubanček, Jozef farár
1824 - - 1842 - - Višňovský Juraj farár
1842 - - 1844 - - Beláni, Anton farár
1844 - - 1844 - - Melcer Juraj administrátor
1844 - - 1850 - - Sartoris, Ľudovít farár
1850 - - 1850 - - Uhliarik Jozef administrátor
1850 - - 1857 - - Országh, Ján farár
1857 - - 1897 - - Bulla, František farár
1897 - - 1927 - - Pillarik, Štefan farár
1927 - - 1929 - - Dlugopolský, Jozef administrátor
1929 - - 1930 - - Kramár, Karol administrátor
1930 - - 1931 - - Sojčák, Andrej farár
1931 - - 1932 - - Grnáčik, Jozef farár
1932 - - 1941 - - Felix, Július farár
1941 - - 1952 - - Hríbik, Štefan farár
1952 - - 1974 - - administruje sa zo Sv. Ďura excurrendo
1974 - - 1990 ? - administruje sa z Kláštora p. Zn.. excurrendo