logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Smolenice

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1644
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Smolenice: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1960 pričl. o. Smolenická Nová Ves; 1976–1990 pričl. o. Lošonec.
1773 Szomolány, Smolenitz, Smolenicze, 1786 Somolyan, Smolenitz, Smolenice, 1808 Szomolyán, Smolenitz, Smolenice, 1863–1913 Szomolány, 1920– Smolenice
------------------
Smolenická Nová Ves: 1773 Neustift, Nestrich, Neűstift, Nestich, 1786 Nestich, Neustift, 1808 Nestich, Neustift, Nesstich, 1863–1882 Nestich, 1888–1913 Jánostelek, 1920 Neštych, 1927–1948 Neštich, 1948–1960 Smolenická Nová Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lošonec (m. časť Smoleníc, 700), k. sv. Anny (1714), 2. Smolenická N. Ves (m. časť Smoleníc, 700), k. P. M. Naneb. (1695), kap. P. M. Navšt., kap. P. M. Karmel.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 a 1561 - sp. - Tomáš (Smolenice, 1561) farár
1630 sp. - - - - Apáthy, Martin farár
1631 - - 1650 - - Ribényi, Ján farár
1650 apr. - 1660 máj - Haško, Jakub farár
1660 - - 1676 - - Jaslóci, Jakub Alexius farár
1676 - - 1681 - - Simoncsics, Ján farár
1682 - - 1685 apr. 17. Kruplanicz, Juraj farár
1685 máj 8. 1688 - - Nigrini, Adam farár
1689 - - 1704 jan. 27. Meszárics, Andrej Bartolomej farár
1704 feb. 10. +1713 jún - Zgurics Michael. farár
1713 júl 11. 1727 - - Terpalík, Ján farár
1727 mar. 20. 1727 nov. - Erdélyi, Štefan (17. stor.) farár
1728 feb. 24. 1733 jan. 16. Karas, Žigmund farár
1733 feb. 14. 1741 máj 10. Mackovič, Jozef farár
1741 máj 10. +1757 dec. 19. Florianič, Pavol farár
1758 jan. 2. +1774 okt. 18. Pšurnovský, Martin farár
1774 - - 1794 jún - Weisz, alias Waisz Ignatius. farár
1794 jún - 1794 - - Kék Aloysius, Admin farár
1794 - - +1799 júl 29. Istvánffy, Pavol farár
1799 aug. 24. +1805 mar. 22. Kelner, Jozef farár
1805 - - +1813 apr. 28. Thurzo, Jozef (1767-1813) farár
1813 - - +1841 apr. 26. Szalava, Ján farár
1841 - - +1859 jún 24. Kováč, Jozef (1790-1859) farár
1859 - - 1860 - - Kováč, Ján, (1819-1883) farár
1860 - - +1875 júl 2. Pelcman, Ján Nepomucký farár
1875 jún - 1875 sept. 16. Behúnek, Alojz administrátor
1875 sept. 14. 1899 - - Mikovényi, Móric farár
1900 - - 1937 - - Novák, Ján (1871-1937) farár
1937 - - 1944 - - Šimúth, Jozef administrátor, farár
1944 - - +1974 máj 23. Cvíčela, Vitál farár
1974 po - 1977 - - Bukovan, Stanislav správca farnosti
1977 - - 1993 - - Mrva, Miloslav správca farnosti
1994 - - 1996 aug. 1. Košč, Ján Mária farár