logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Smižany

Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (13. st.)
Iné mená:
Smižany SN/KI spiš. 1773 Smisan, Smizan, Schmegen, 1786 Smischan, Schmegen, 1808 Smizsány, Schmögen, Smižany, 1863, 1877–1882 Smizsán, 1873 Szmizsán, 1888–1913 Szepessümeg, 1920– Smižany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1759 pred - +1759 okt. 18. Bozner, Jozef farár
1811 sp. - 1843 sp. - Kossary Franciscus farár
1856 sp. - - - - Kellner Michael farár
1953 - - 1958 - - Bugár, Eduard správca farnosti
1958 - - 1962 - - Kalafut, Alojz Jakub, OFMConv správca farnosti
1965 - - - - - Kertis, Jozef správca farnosti