logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Slivník

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Jozefa (1914).
Iné mená:
Slivník TV/KI zemplín. 1773 Silvás-Ujfalu, Ujfaluba, 1786 Silwásch-Ujfalu, 1808 Szilvás-Újfalu, 1863–1913 Szilvásújfalu, 1920–1948 Silvaš, 1948– Slivník
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kuzmice (905), k. B. S. J. (1908), 2. Kalša (298).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Slivník) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Kuzmice) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Slivník) kňaz
1778 - - 1780 - - Novotný, Andrej farár
1780 - - 1783 - - Vitlinszky, Adam farár
1783 - - 1790 - - Jelenffy, Štefan farár
1790 - - 1797 - - Vornáč, Stanislav farár
1797 - - 1812 - - Vajnarovič, František farár
1812 - - 1817 - - Zsiffcsay, Ján farár
1817 - - 1829 - - Henn, Ján farár
1829 máj 14. +1838 mar. 27. Dollák, Jozef farár
1838 - - 1838 - - Zsidegh, Rajmund, OFMConv administrátor
1838 - - 1848 - - Dick, Ľudovít administrátor-farár
1848 - - 1857 - - Kacvinský, Eduard administrátor-farár
1857 - - 1872 - - Völgyi, Karol farár
1872 - - 1896 - - Majoroš, Anton administrátor-farár
1896 - - 1897 - - Gyagyovszky, Eduard administrátor
1897 - - 1902 - - Lenz, Jozef administrátor
1902 - - 1912 - - Szokolszky, Bartolomej administrátor
1912 - - 1927 - - Sedlák, Eduard farár
1927 - - 1951 - - Sedlák, Vojtech (1890-1963) farár
1951 - - 1953 - - Džupina, Karol správca farnosti
1953 - - 1954 - - Šárocký, František administrátor
1954 - - 1954 - - Cicholes, František správca farnosti len dva týždne
1954 - - 1956 - - Blaščík, Roman správca farnosti
1956 - - 1970 - - Glinský, Ján správca farnosti
1970 - - 1993 - - Záles, Rozár, OP správca farnosti
1993 - - 2003 - - Mager, Jozef farár