logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Slanec

Titul kostola:
sv. Štefana (1754)
Iné mená:
Slanec KS/KI abov. 1989–1990 pričl. o. Slančík. 1773 Nagy-Szalánz, Welky Salancz, 1786 Nagy-Salancz, 1808 Nagy-Szaláncz, 1863–1913 Nagyszalánc, 1920 Sálanc, 1927– Slanec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Slanská Huta (360), k. P. M. Naneb. (1969), 2. Slanské N. Mesto (331), 3. Nový Salaš (220), k. Naneb. Pána (1932), 4. Slančík (208), k. P. M. Narod. (1930).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Anton(Slanec,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Egíd(1332,Slanec) kňaz
1967 - - 1990 - - Grivalský, Andrej správca farnosti
1990 - - 1994 - - Šanta, Michal farár
1994 - - 1997 - - Juruš, Gabriel farár
1997 - - 1999 - - Gamrat, Jozef farár