logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sládkovičovo

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovazatia Panny Márie
Iné mená:
Sládkovičovo: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) pred 1863–1943 rozčl. o. Diosek na o. Malý Diosek a Veľký Diosek; 1986 pričl. o. Malá Mača.
1773 Dioszegh, 1786 Dioszeg, 1808, 1943–1945 Diószeg, 1945–1948 Diosek, 1948– Sládkovičovo
---------------
Malý Diosek: 1863–1913, 1938–1943 Németdiószeg, 1920 Nemecký Dióseg, Malý Dióseg, 1927–1938 Malý Diosek, Kis-Diószeg
Veľký Diosek: 1863–1913, 1938–1943 Magyardiószeg, 1920 Maďarský Dióseg, Veľký Dióseg, 1927–1938 Veľký Diosek, Nagy-Diószeg
Malá Mača: 1773 Kis-Macséd, Klein-Macsid, Maly Maczid, 1786 Kisch-Macschéd, 1808 Kis-Macséd, 1863–1913, 1938–1945 Kismácséd, 1920–1938, 1945–1948 Malý Mačad, Kis-Mácséd, 1948–1985 Malá Mača
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Malá Mača (450), k. sv. Margity (11. st.)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Sládkovičovo, 1332) farár
1617 sept. 14. 1620 - - Kolenič, Martin farár
1632 - - 1634 sp. - Székely, Štefan farár
1647 sp. - - - - Gettmann, Jakub farár
1667 jún 1. 1669 máj 9. Skrukics, Michal farár
1669 - - 1673 jan. 23. Körmendy, Imrich farár
1674 nov. 27. 1679 okt. - Szilincsy, Ján farár
1679 nov. 8. 1682 mar. - Vaskovics Adamus, Joannes. farár Adamus - opr.ed.
1682 apr. 8. 1688 - - Hindy, Juraj farár
1688 feb. 10. 1692 dec. 6. Szalkay, Abrahám farár
1692 dec. 7. 1695 apr. - Zindesák, alias Ürghe Joannes. farár
1695 máj 10. 1698 - - Spátay, Gabriel farár
1698 júl 14. 1700 - - Mednyánszky, Jonáš farár
1700 - - 1708 - - Neznámy kňaz
1708 jún 20. 1730 - - Bede, Mikuláš farár
1730 jún 1. 1735 aug. 26. Lami, Ján farár
1735 aug. 26. 1738 jún 2. Zbiskó de Kis-Kolacsin Josephus, Carolus. farár
1738 jún 15. 1741 jan. 28. Viola Franciscus. farár
1741 feb. 19. 1751 jan. 16. Scsaszni, Juraj farár
1751 jan. 21. +1772 nov. 16. Vadász Joannes. farár
1772 dec. 16. 1777 dec. 15. Kasza, František farár
1777 dec. 20. 1784 - - Harmath, Martin farár
1785 - - 1802 - - Harsányi, Ján (Mošovce) farár
1802 - - 1806 - - Victor Andreas. farár
1806 - - +1812 nov. 8. Mattuš, Martin farár
1812 - - +1847 mar. 11. Nyeregjártó, Juraj farár
1847 - - +1874 apr. 5. Sztarecsek, Michal farár
1874 máj 5. +1891 júl 9. Seffcsik, Pavol farár
1891 - - 1912 - - Kišfaludi, Vincent farár
1912 - - 1921 - - Martinkovič, Ján (1860-po r. 1920) farár
1921 - - 1921 - - Czistler, Štefan administrátor
1921 - - 1928 - - Letocha Jozef farár
1929 - - 1930 - - Gaál, František administrátor
1930 - - 1942 ? - Rehánek, František administrátor
1942 - - 1973 - - Takáč, Pavol farár 1945 škol. inšpektor, 1971 dekan
1973 - - 1974 - - Kurucár, Viktor Bernard, CCG správca farnosti
1974 - - 1980 - - Oravec, Silvester správca farnosti
1980 - - 1988 - - Hudek Rudolf, administrátor
1988 - - - - - Szilvási, Lőrinc farár