logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Skalité

Zriadenie:
1749
Titul kostola:
sv. Jána Krstiteľa (1794]
Iné mená:
Skalité: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)1773 Szkalite, Skalite, 1786 Skalite, 1808 Szkalite, Skalité, 1863–1902 Szkalite, 1907–1913 Sziklaszoros, 1920– Skalité
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Do roku 1749 Skalité cirkevnoprávne patrilo k farnosti Čadca. Čadčianska farnosť bola veľmi náročná na pastoráciu, a to nielen pre počet veriacich, ktorých bolo v roku 1728 spolu 5253, ale najmä pre územnú rozlohu. K farnosti patrila Podvysoká, Staškov, Raková, Horelica, Oščadnica, Svrčinovec, Čierne a Skalité. Vďaka rekatolizačnej činnosti náboženský život na území obce Skalité prekvital, preto v roku 1749 dekrétom nitrianskeho biskupa Imricha Esterháziho (1740-1763) tu bola ustanovená samostatná farnosť s filiálkami Čierne a Oščadnica.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1750 mar. 11. 1754 - - Kalužaj, Mikuláš František farár
1754 nov. 16. 1760 - - Pažický, Lukáš farár
1760 - - 1772 - - Pažický, Lukáš excurrendo z Čadce
1772 jan. 8. 1775 - - Otrokóci, Jozef farár
1775 jan. 14. 1776 - - Čulík, Ján farár
1776 máj 23. +1784 jan. 20 Galbovič, Štefan farár
1784 - - 1798 - - Gombár, Andrej farár
1798 okt. 1. 1805 - - Rázga, Ladislav farár
1805 aug. 29. 1807 - - Počarovský, Tomáš farár
1807 okt. 1. 1808 jan. 29. Slušný, Ján administrátor
1808 jan. 20 +1829 apr. 30. Gombar, Štefan farár
1829 jún - 1830 dec. 1 Žák, Michal farár
1830 dec. 1. +1844 jún 2. Linek, Ján farár
1844 okt. 8. 1848 nov. - Úžik, Ján farár
1848 dec. - 1854 - - Radlinský, Andrej farár
1854 - - 1855 - - Loha, Ján farár
1855 nov. - 1856 jan - Rúčka, Štefan administrátor
1856 jan. 17. +1871 apr. 4. Kavec, Štefan farár
1871 - - 1874 - - Bednár, Andrej administrátor
1874 - - 1878 - - Adamovič, Pavol farár počas liečenia ad. Prokša
1878 - - +1919 mar. 16. Badík, Jozef (1845-1919) farár
1919 - - 1921 - - Fundárek, Rudolf farár
1921 - - 1938 júl 31. Randík, Jozef farár
1938 - - 1974 sept. 1. Černo, Peter administrátor, farár čestný dekan
1974 sept. 1. 1986 sept. 1. Sandanus, Ondrej správca farnosti
1986 - - 1991 - - Kvašňovský, František správca farnosti