logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Skalica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Skalica: okres Skalica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Szakolcza, Szakolcz, Skalitz, Skalicza, 1786 Skalitz, Szakoltza, 1808 Szakoltza, Sakolcinum, Szakolcza, Skalitz, Skalica, 1863–1913 Szakolca, 1920– Skalica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mokrý Háj (650), k. Všechsvätých (19. st.), 2. Prietržka (450), k. sv. Rozálie a sv. Alžbety (19. st. ), 3. Vrádište, (450), k. sv. Anny (18. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gotfríd (Skalica,1332) farár
1560 sp. - - - - Andrej (Skalica, 1560) farár
1561 sp. - - - - Ján zo Skalice farár
1570 sp. - - - - Palaczka, Ján farár
1580 pribl. - - - - Csehrovius, Andrej farár
1603 sp. - - - - Sartorius, Mikuláš farár
1608 - - 1619 - - Thuróczy, Mikuláš farár
1619 - - 1631 máj 3. Friccius, Blažej Sebastián farár
1631 - - 1633 máj 12. Friccius, Daniel farár
1633 - - 1639 júl 2. Bolerázi, Tobiáš Rudolf farár
1639 - - 1642 máj 23. Vseteczky Georgius. farár
1642 - - 1645 mar. - Radossényi, Martin farár
1646 jún 1. 1659 - - Rodek, Juraj farár
1659 - - 1663 dec. 31. Salix, Ján farár
1663 - - 1667 júl 5. Rodek, Juraj farár
1667 - - 1670 jún 6. Jelenffy, Ladislav farár
1670 okt. 13. 1678 - - Vinczy Andreas, Franciscus. farár
1678 apr. 15. 1686 - - Šustovič, Imrich Michal Andrej farár
1686 júl 16. +1705 mar. 18. Gaján, Michal František farár
1705 mar. 29. +1712 aug. 11. Ivanovič, Ján Ladislav farár
1712 aug. 29. +1723 sept. 5. Rivolovič, Ján farár
1723 okt. 7. +1733 feb. 8. Mészárovics, Imrich Alojz farár
1733 jan. 16. +1753 mar. 23. Karas, Žigmund farár
1754 apr. 18. +1763 okt. 16. Vincze Petrus. farár
1764 jan. 9. +1775 dec. 7. Zrubecz Michael. farár
1775 dec. 21. 1802 - - Gulík, Jozef farár
1802 apr. 9. 1815 mar. 1. Kausek, Jozef farár
1815 jún 18. 1821 nov. 1. Miškolci, Martin (1763-1848) farár
1821 nov. 1. +1846 dec. 31. Alagovič, Ladislav farár
1847 apr. - +1859 máj 18. Hajdin, Jozef farár
1859 júl 11. +1876 nov. 29. Szabó, Anton, prepošt farár
1877 - - +1899 - - Mezey, František farár
1899 - - 1918 - - Okánik, Ľudovít farár
1918 - - 1923 - - Štefanovič, Vojtech, OFM administrátor
1923 - - 1938 - - Caban, Tomáš farár dekan, 1924 pápež. komorník, riad. biskup. kancelárie Trnava, 1932 pápež. prelát
1938 - - 1950 - - Käsmayer, Jozef farár
1950 - - 1960 - - Cubínek, Emanuel Jozef, OFM farár
1960 - - 1969 - - Holúsek, Otto farár
1969 - - 1981 jan. 1. Žák, Štefan správca farnosti dekan
1981 - - 2000 - - Kučerík, Ján správca farnosti