logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šipice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Hontianske Tesáre: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica) 1990 pričl. o. Báčovce, Dvorníky, Šipice (1951 zlúč. o. Dolné Šipice a Horné Šipice).
1773 Teszér, Tesary, 1786 Teszér, 1808 Teszér, Dessir, Tesáre, 1863–1913 Teszér, 1920 Tesáre, Tesáry, 1927–1948 Hontianske Tesáry, 1948– Hontianske Tesáre
-------------------------
Báčovce: 1773 Bacsfalu, Bachdorf, Bačowce, 1786 Bácschfalu, Bachsdorf, 1808 Bács, Bácsfalu, Bachsdorf, Bačowce, 1863–1907 Bácsfalu, 1913 Kisbácsfalu, 1920–1990 Báčovce
Dvorníky: 1773 Udvarnok, Dwornik, Dvorniky, 1786 Udwarnok, Dworanki, 1808 Udvarnok, Dworník, Dwořanky, 1863–1907 Udvarnok, 1913 Hontudvarnok, 1920–1990 Dvorníky
Šipice: 1951–1990 Šipice
Dolné Šipice: 1773 Also-Sipek, Dolne Sipice, 1786 Alschó-Schipek, Dolné Ssipice, 1808 Alsó-Sipek, Dolní Ssipík, Dolní Ssipice, 1863–1913 Alsósipék, 1920–1951 Dolné Šipice
Horné Šipice: 1773 Felső-Sipek, Horne Sipice, 1786 Felschő-Schipek, Horné Ssipice, 1808 Felső-Sipek, Horní Ssipík, Horní Ssipice, 1863–1913 Felsősipék, 1920–1951 Horné Šipice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Terany (230), kap. sv. Lukáša (1950), 2. Drážovce (75;, 3. Báčovce (72), 4. Šudince (30), 5. Liškov (75), 6. Hont. Tesáre (285) kap. sv. Jozefa (1968), 7. Dvorníky (94).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gellet(1332,Šipice) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Egíd(1332,Hontianske Tesáre) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Terany) kňaz
1675 júl 25. 1680 mar. 23. Hudák, Štefan farár
1702 dec. 14. 1704 júl 28. Gracho, Martin farár
1722 dec. 7. 1728 sept. - Valkó Joannes, Franciscus. farár
1728 okt. 2. 1733 jan. 10. Miskay, František Anton farár
1733 feb. 6. 1733 okt. - Domanický, Ján (?-1748) farár
1733 nov. 9. +1735 - - Hraňák, Ondrej farár
1735 mar. 27. +1737 - - Hrizlakovič, Ján Jozef farár
1737 sept. 28. 1739 - - Faber, Ján farár
1740 mar. 30. 1740 - - Krcho, Pavol farár oprava: Krcho
1740 dec. - 1745 jan. 17. Koron, Žigmund farár
1745 mar. 20. 1756 - - Kertész, Michal farár
1756 júl 27. 1759 jan. 27. Bernolák, Matej farár
1759 feb. 20. 1760 - - Szécsényi Pavel farár
1760 sept. 26. 1765 apr. 19. Kabolth, Ján Jozef farár
1765 júl 1. 1767 feb. 1. Stvrteczay Paulus. farár
1767 Feb. 21. +1768 okt. 16. Chmel, Juraj (1719-1768) farár
1768 dec. 10. 1772 feb. 24. Augustini, Štefan (1735-1828) farár
1772 mar. 4. +1773 mar. 1. Zubák Stephanus. farár Stephanus - opr. ed.
1773 jan. 24. 1780 - - Sztarcsek Joannes Nep. farár
1780 - - 1782 - - Szemelay Matthaeus, Aloysius. farár
1782 apr. - 1786 - - Gábor, Ján farár
1786 - - 1794 jún 15. Čelko, Ján (1759-1838) farár
1794 jún 15. 1794 júl 6. Morvay, Jozef farár
1794 aug. 6. 1800 júl 18. Vághy Lazarus. farár
1800 okt. 29. 1805 - - Simonyi Paulus. farár
1805 okt. 3. 1807 - - Rembsz Ignatius. farár
1808 - - 1838 - - Szekács Georgius. farár
1839 jún 30. 1845 dec. 16. Fehér, Michal farár
1846 jan. 9. 1852 máj 8. Čintalan, Ignác farár
1852 - - +1863 jún 1. Jastrabský, Štefan farár
1863 júl 24. 1869 - - Kubina, Andrej, SJ farár
1869 - - 1874 - - Szeghy Ladislaus. farár
1874 - - 1882 - - Scsaszny Joannes. farár
1882 - - - - - Ďurčanský, Demeter Jozef, OFM farár
1943 - - 1947 - - Hlinka, Ján správca farnosti
1947 - - 1954 - - Paxy, Ladislav farár
1954 - - 1960 - - Mucha, Juraj správca farnosti
1960 - - 1962 - - Páleník, Jozef správca farnosti
1962 - - 1968 - - Jurkech Anton, SVD, Dr. Rom. správca farnosti
1962 - - 1970 - - Bachan, Pavol správca farnosti
1970 - - 1990 - - Vadovič, Jozef správca farnosti
2008 - - 2008 po - Jaroš, Ivan administrátor