logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šíd

Titul kostola:
P. M. Mena (1904).
Iné mená:
Šíd LC/BC gemer. 1773 Sed, 1786 Sched, 1808 Sid, Séd, Schid, Ssíd, 1863–1902 Sid, 1907–1913, 1938–1945 Gömörsid, 1920 Šid, 1927–1938, 1945–1948 Šíd, Sid, 1948– Šíd
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1951 - - 1953 - - Steidl, Anton správca farnosti