logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sereď

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Sereď: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)/(Nitrianska stolica) po 1882 pričl. o. Seredské Nové Mesto [(Nitrianska stolica)]; 1944 pričl. o. Dolný Čepeň, Stredný Čepeň; 1964 pričl. o. Horný Čepeň; 1971–1990 pričl. o. Dolná Streda.
1773, 1808, 1863–1913 Szered, 1786, 1920–1954 Sered, 1954– Sereď
--------------
Seredské Nové Mesto: 1786 Ujwároschka, 1808 Szered-Újvároska, Platea de Szered, 1863 Szeredújvároska, 1873–1882 Szeredújváros
Dolný Čepeň: 1773 Alsó-Csöpöny, Also-Csöpöny, Dolny Csepin, 1786 Alschó-Cschöpöny, 1808 Alsó-Csöpöny, 1863–1913 Alsócsöpöny, 1920 Dolný Čepeň, 1927–1944 Dolný Čepen
Stredný Čepeň: 1773 Közep-Csöpöny, Prost[redný] Csepin, 1786 Középsó-Cschöpöny, 1808 Közép-Csöpöny, 1863–1913 Középcsöpöny, 1920 Stredný Čepeň, 1927–1944 Stredný Čepen
Horný Čepeň: 1773 Felső-Csöpöny, 1786 Felschő-Cschöpöny, 1808 Felső-Csöpöny, 1863–1913 Felsőcsöpöny, 1920 Horný Čepeň, 1927–1948 Horný Čepen, 1948–1964 Horný Čepeň
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1512 feb. 12. - - - Ján (Sereď, 1512) farár
1561 sp. - - - - Benedikt (Sereď, 1561) farár
1562 sp. - - - - Dionýz (Kiliti, 1562) farár
1633 sp. - - - - Pálfalvai, Ján farár
1644 sp. - - - - Fejér, Jakub farár
1647 sp. - - - - Körössy, Žigmund farár
1653 - - 1661 sp. - Škultéty, Daniel farár
1661 - - 1663 - - Spravujú Jezuiti spoločná správa
1663 - - 1665 - - Körmendy, Imrich farár
1665 máj 24. 1673 - - Petesházy, Ján farár
1673 - - 1676 - - Maťašovský, Ladislav farár
1676 apr. 29. 1678 - - Skrukics, Michal farár
1678 nov. 8. 1684 - - Domaniky, Matej farár
1684 apr. 27. 1689 - - Vaskovics Adamus, Joannes. farár
1689 okt. - 1691 - - Ghillány, Juraj farár
1691 - - 1691 - - Knesovics, Andrej farár
1691 apr. 22. 1697 - - Böjtös, Štefan farár
1697 apr. 27. 1703 aug. 5. Vidlics Lucas, Antonius. farár
1703 - - 1708 - - Okoličáni, Ján, biskup farár
1708 - - 1710 - - Mikó Franciscus farár
1710 júl 21. 1720 - - Kelio, Mikuláš (1681-1736) farár
1720 feb. 19. 1735 - - Letheney, Štefan farár
1735 aug. 26. 1740 dec. 20. Lami, Ján farár
1741 jan. 28. 1768 - - Viola Franciscus. farár
1768 dec. 15. +1779 aug. 3. Nagy, Anton (1738-1779) farár
1779 - - 1802 - - Nagyajtay, Ján farár
1802 - - +1810 jún 29. Magyari, Ján farár
1810 - - 1825 - - Fekete, Jozef z Hronoviec farár
1825 dec. 15. +1850 dec. 15. Slezák, Štefan farár
1850 dec. 19. +1881 júl 11. Nagy, Štefan (1821-1881) farár
1881 - - +1914 - - Poláček, Ernest farár
1914 - - 1940 - - Puchardt Vojtech farár 1928 dekan
1940 - - 1950 - - Bernadič, František farár Od r. 1944 dekan Sereď
1950 - - 1951 - - Cseffalvay, Vojtech správca farnosti
1951 - - 1971 - - Frtús, Anton správca farnosti dekan
1971 - - 1987 nov. 14. Sokol, Ján správca farnosti 1975 dekan, 1979 člen zboru konzultorov
1987 - - 1990 - - Augustín, Juraj administrátor
1990 - - 1994 - - Kučera, Peter farár
1994 - - 1995 - - Bederka Ján, JCLic. farár