logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Senné

Zriadenie:
zmienka 1322
Titul kostola:
P. M. Navšt. (1718)
Iné mená:
Senné MI/KI užhorod. 1773, 1863–1902 Szenna, 1786 Senna, 1808 Szénna, Synna, 1907–1913 Ungszenna, 1920– Senné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jastrabie (190), k. B. S. J. (1937), 2. Iňačovce (130), 3. Zemplínska Široká (200), 4. Palín (250), 5. Stretava (310), 6. Stretavka (90).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - zinna(Senné,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - andrej(Senné,1332) kňaz
1930 - - - - - Biloveský, Jozef administrátor
1952 - - 1956 - - Jozsicska, Vojtech (Jožička) farár
1952 - - 1956 - - Jozsicska Vojtech správca farnosti
1957 - - 1962 - - Tkáč, Štefan administrátor
1963 - - 1967 - - Bazár, Pavol, CM farár
1963 - - 1967 - - Bazár, Pavol, CM správca farnosti
1967 - - 1972 - - Bublák, Vladimír správca farnosti
1972 - - - - - Majerník, Félix, SVD správca farnosti
1982 - - 1990 - - Urbanec, Bartolomej administrátor
1991 - - 1993 - - Senaj, Albín (1932-1999) administrátor
1993 - - 1999 - - Jurkovič, Eugen farár
1999 - - 2004 - - Fedor, Stanislav administrátor
2001 - - 2002 - - Seman, Anton farár
2004 - - - - - Stahovec, František farár