logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Selice

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Selice: okres Šaľa/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1947 pričl. o. Šók.
1773 Szelőcze, Selőtz, 1786 Sellőcze, 1808 Szelőcze, Selice, 1863–1913, 1938–1945 Szelőce, 1920 Selice, 1927–1938, 1945–1948 Selice, Szelőce, 1948– Selice
--------------------
Šók: 1773 Sook, 1786 Schok, Cschok, 1808 Magyar Sok, Magyar Soók, 1863 Magyarsoók, 1873–1913, 1938–1945 Magyarsók, 1920 Maďarský Šok, 1927–1938, 1945–1947 Šók, Sók
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Selice) kňaz
1787 aug. 8. +1823 sept. 15. Hegedüš, Štefan farár
1823 dec. 23. 1830 dec. 21. Kiss, František (19. stor.) farár
1830 dec. 21. +1839 sept. 27. Rimay Michael. farár
1839 - - 1845 apr. - Wizner Franciscus. farár
1845 - - +1851 jan. 26. Svéczy Paulus. farár
1851 jan. 31. 1864 júl 13. Kern, Karol farár
1864 okt. 3. 1866 júl 7. Sötér Franciscus. farár
1866 aug. 17. 1888 - - Čemez, Anton farár
1888 - - - - - Markus, Štefan farár