logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sedlice

Zriadenie:
zmienka 1248
Titul kostola:
Premen. Pána (1859).
Iné mená:
Sedlice PO/PV šariš. 1960–1990 pričl. o. Suchá Dolina. 1773 Szedlicze, Sedlicze, 1786 Sedlicze, 1808 Szedlicze, 1808 Szedlicze, Sedlice, 1863–1913 Szedlice, 1920 Sedlice, Šedlice, 1927– Sedlice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Suchá Dolina (242), k. sv. Cyrila a Metoda (1925), kap. sv. Jozefa (1944), 2. Miklušovce-Klenov (15).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dominik(Sedlice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - stefan(Sedlice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Sedlice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Detricus(Miklušovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Juanca(Sedlice,1332) kňaz
1806 - - 1820 - - Ruzsinszky, Adauctus, OFM administrátor
1815 - - 1822 - - Kollárčik, Jozef administrátor
1820 - - 1820-1834 - - Tormáši, Andrej administrátor
1821 - - 1822 - - Mátéffy, Jozef administrátor
1822 mar. 4. 1835-1855 - - Holub, Ján administrátor
1835 - - 1856 - - Gazsik, Jozef administrátor
1856 - - 1859 - - Orcsik, Tadeáš, OFM administrátor
1858 - - 1888 - - Liber, Ján administrátor-farár
1886 po - 1886 po - Weiszer, Karol administrátor
1888 - - 1889 - - Ondzik, Pavol administrátor
1899 - - 1900-1902 - - Hlebík, Ján administrátor
1901 - - - - - Jagnessák, Pavol administrátor
1910 - - neskôr - - Mayscheider, Zoltán administrátor-farár
1916 - - 1926 - - Dujsík, Anton administrátor
1936 - - 1942 - - Dujsík, Anton administrátor
1942 - - 15.9.1943 - - Ortuta, Ľudovít administrátor
1943 - - 1945 - - Pál, Ján administrátor
1945 - - 1952 - - Kuča, Ján administrátor
1952 - - 1964 - - Kern, Ján správca farnosti
1964 po - 1971 - - Majcher, Anton správca farnosti
1971 - - 1974 - - Macko, Ján správca farnosti
1974 - - 1977 - - Palša, Andrej správca farnosti
1974 - - 1974 - - Jacko, Michal správca farnosti
1977 - - - - - Lesník Anton správca farnosti
1978 - - - - - Naščák, Jaroslav správca farnosti
1978 - - 1981 - - Naščák, Jaroslav administrátor
1981 - - 1996 - - Korínek, Vendelín farár
1997 - - 2002 - - Hudačko, Marko administrátor
2002 - - - - - Heske, Jozef farár