logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sebechleby

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Sebechleby: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Szebelléb, Siebenbrodt, Sebechleby, 1786 Sebekléb, Sebechleby, Siebenbrodt, 1808 Szebekléb, Szebelléb, Klieb, Sebechleby, 1863 Szebekléb, 1873–1895 Szebeléb, 1898–1913 Szebelléb, 1920– Sebechleby
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Ladzany (94).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Arnold (Sebechleby, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Ladzany) kňaz
1446 sp. - - - - Glibai, Jozef farár
1561 sp. - - - - Nemecz, Benedikt farár
1630 sp. - - - - Gretschmer, Juraj farár
1647 sp. - - - - Glück, Ambróz, OSA farár
1649 sp. - - - - Klöggel, Anton farár
1669 máj 9. 1672 - - Babocsay, Pavol farár
1672 mar. 20. 1684 - - Verszidnicsek, Blasius farár
1684 júl 26. 1687 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
1687 júl 25. 1692 - - Kaprinay, Ján farár
1692 apr. 16. 1694 - - Petróci, Tomáš farár
1694 feb. 13. 1717 - - Gabrieli, Ján farár
1717 dec. 5. 1727 - - Schores, Juraj farár
1727 mar. 18. +1729 sept. 4. Münich, Daniel farár
1729 sept. 22. 1743 - - Pisuch, Ondrej farár
1743 apr. 1. +1768 jún 27. Pierstl, Ondrej farár
1768 júl 3. 1793 nov. 13. Hadbavný, Imrich farár
1793 dec. 7. 1794 - - Kučera, Adam farár
1794 aug. 28. 1814 - - Morvay, Jozef farár
1814 - - +1830 okt. 14. Husár, Imrich (Detva, 1748) farár
1830 okt. 23. +1853 máj 18. Karell, Izidor farár
1853 jún 23. 1876 - - Müller, Karol farár
1876 dec. 12. 1893 - - Lauko, Michal farár
1893 - - 1894 - - Novotný, Ján administrátor
1894 - - 1900 - - Novotný, Ján farár
1900 - - 1925 ? - Vendégh, Andrej farár
1925 - - 1939 ? - Kubina Joannes administrátor
1939 - - 1941 - - Janovič, Tibor, SDB administrátor
1941 - - 1942 - - Ries Guillelmus administrátor
1942 - - 1947 - - Bednár František, správca farnosti
1947 - - 1952 - - Veselský, Jozef správca farnosti
1952 1958 Ližbin, Karol farár
1959 +1962 Kollár, Štefan (1912-1959) správca farnosti
1962 - - 1966 - - Páleník, Jozef správca farnosti
1966 - - +1983 febr. 3. Kováčik, Pavol správca farnosti 1975 asesor
1983 - - 1993 po - Butaš, Rudolf, SDB správca farnosti