logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šaštín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Iné mená:
Šaštín-Stráže: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1960 zlúč. o. Stráže nad Myjavou a Šaštín do o. Šaštínske Stráže.
1960–1971 Šaštínske Stráže, 1971– Šaštín-Stráže
----------------------
Stráže nad Myjavou: 1773 Sztrassa, Sztrássa, Strascha, Straža, 1786 Strascha, 1808 Strázsa, Sztrázsa, Stráže, 1863 Strázsa, 1873–1898 Sztrázsa, 1900–1913 Morvaőr, 1920 Stráže, 1927–1960 Stráže nad Myjavou
Šaštín: 1773 Sassin, Sas-Vár, Schosberg, Sasstzin, 1786 Sassin, Schaschin, Schoßberg, Ssassčin, 1808 Sasvár, Schoßberg, Ssassín, Ssasstín, 1863–1913 Sasvár, 1920–1960 Šaštín
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1483 sp. - - - - Pascale, Václav farár
1561 sp. - - - - Ján (Šaštín, 1561) farár
1616 sp. - - - - Klaudy, Michal farár
1618 sp. - - - - Dejtey, Matej farár
1630 a 1632 - sp. - Bolerázi, Tobiáš Rudolf farár
1633 sp. - - - - Jankovič, Ján (Šaštín, 1663) farár
1647 sp. - 1647 sp. - Aurifaber, Ondrej farár
1674 máj 11. 1680 mar. 14. Blaškovič, Martin z Horných Vesteníc farár
1686 apr. 17. 1697 - - Corneli, Ján Štefan farár
1697 sept. 1. 1700 - - Kucser, Daniel Ján farár
1700 apr. 30. 1703 - - Albrechtovič, Pavol farár
1717 - - +1742 sept. 4. Schőn, Ján farár
1742 sept. 15. +1776 nov. 9. Szamel, Juraj farár
1776 dec. 21. 1781 - - Gazapy, Ladislav farár
1782 - - +1788 máj 4. Schneider, Jakub Jozef farár
1788 - - +1807 jan. 3. Červený, Jozef farár
1807 - - +1818 okt. 30. Sekáč, Ján farár
1819 - - +1834 nov. 29. Beňácky, Dizmas farár
1835 - - 1859 - - Bočkaj, Ignác farár
1859 - - +1866 aug. 24. Hrebíček, Štefan farár
1867 - - +1887 jan. 8. Čierny, Alojz farár
1887 - - 1887 - - Cellý, Jozef administrátor
1887 - - 1911 - - Škarda, Jozef Mária farár
1911 - - 1913 - - Nemečkay, Ladislav administrátor
1913 - - 1923 - - Michálek, Ján (1852-1930) farár
1924 - - 1929 - - Vagač, Viliam, SDB farár
1929 - - 1930 - - Horniak, Marcel, SDB administrátor
1930 - - 1931 - - Bokor, Jozef, SDB farár
1931 - - 1933 - - Horniak, Marcel, SDB farár
1933 - - 1933 - - Sersen, František, SDB administrátor
1933 - - 1937 - - Stano, Ladislav, SDB administrátor
1938 - - 1942 - - Sečánsky, Július administrátor
1942 - - 1945 - - Horniak, Ernest, SDB administrátor
1945 - - 1947 - - Babulík, Vojtech, SDB administrátor
1947 - - 1950 - - Drgoň, Pavol, SDB farár
1950 - - 1951 - - Fridrich, Rafael farár
1951 - - 1958 - - Masár, Emil farár
1958 - - 1960 - - Mihalovič, Vincent administrátor
1960 - - 1965 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM administrátor
1965 - - 1968 - - Pastor, František administrátor
1968 - - 1970 - - Vizváry, Ján, SDB administrátor
1970 - - 1973 - - Slezák, Rudolf, SDB administrátor
1973 - - 1976 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap administrátor
1976 - - 1985 - - Vidovič, Emil administrátor obvod. dekan, archipresbyter, kanonik
1985 - - 1990 - - Bašo, Ján administrátor
1990 - - 1994 - - Malženický, Ján, SDB farár
1994 - - 1999 - - Kohút František, SDB farár
1999 - - 2001 - - Dvorský, Jozef, SDB farár
2001 - - 2006 - - Feledik Vincent Mária, SDB farár
2006 - - 2012 - - Zachar Jozef, SDB farár
2012 - - 2017 - - Pöstényi Jozef, SDB administrátor