logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šarovce

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1733
Titul kostola:
Kostol sv. Anjelov strážcov
Iné mená:
Šarovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1943 zlúč. o. Malé Šarovce a Veľké Šarovce; 1958 pričl. o. Veselá (po 1863 zlúč. o. Dolná Veselá a Horná Veselá; 1899–1957 pričl. k o. Turá).
1943–1945 Barssáró, 1945–1948 Šarovce, Barssáró, 1948– Šarovce
Malé Šarovce: 1786 Kisch-Scharó, 1808 Kis-Sáró, Kis-Sárócz, Malé Ssárowce, 1863–1913, 1938–1943 Kissáró, 1920 Malé Šarovce, 1927–1938 Malé Šarovce, Kis-Sáró
Veľké Šarovce: 1773 Nagy-Saaro, Nagy-Saáro, Welke Sarowcze, 1786 Nagy-Scharó, 1808 Nagy-Sáró, Nagy-Sárócz, Welké Ssárowce, 1863–1913, 1938–1943 Nagysáró, 1920 Veľké Šarovce, 1927–1938 Veľké Šarovce, Nagy-Sáró
Veselá: 1873–1898 Alsóveszele és Felsőveszele
Dolná Veselá: 1773 Alsó-Veszele, Dolna Wesela, 1786 Alschó-Weszele, 1808 Garam-Alsó-Veszele, Dolní Weselé, 1863 Alsóveszele
Horná Veselá: 1773 Felső-Veszele, Horna Wesela, 1786 Felschő-Weszele, 1808 Garam-Felső-Veszele, Horní Weselé, 1863 Felsőveszele
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Svodov, časť Želiezoviec (300), k. P. M. Ruž. (1942).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján (Šarovce, 1332) farár
1689 apr. - 1691 máj 11. Rosdinszky, Krištof František farár
1733 sept. 18. 1738 nov. 19. Novek, Ignác farár
1738 dec. 5. 1741 - - Fehér, Ján farár
1741 apr. 22. 1744 jan. 7. Péchy, Ján farár
1744 apr. 18. +1745 jún 5. Kubovič, Pavol farár
1745 jún 17. +1769 jan. 7. Szászy, František farár
1769 jan. 22. +1778 feb. 22. Kardoš, Mikuláš farár
1778 - - 1785 - - Fejérpataky, Gabriel farár
1785 jún 15. 1789 feb. 2. Sélley, Anton farár
1789 - - 1790 - - Koroši, Gabriel farár
1791 - - 1806 júl 9. Tóth, Jozef (1763-1827) farár
1806 - - 1818 máj 16. Csebe, Imrich (1779-1845) farár
1818 máj 16. 1824 jún 8. Okoličáni, Pavol farár
1824 jún 8. +1849 jan. 21. Porubszky, Jozef farár
1849 - - 1855 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) farár
1856 jan. 30. +1869 jan. 31. Mátyus, Ľudovít farár
1869 apr. 4. 1879 - - Galamboš, Koloman, CM farár
1879 - - 1879 dec. - Lörincz, Ján administrátor
1879 dec. 1. 1899 - - Fehérváry, František farár
1899 - - 1910 - - Ziegler Ludovicus farár
1910 - - 1911 - - Várady Vojtech administrátor
1911 - - 1913 - - Bauer, Anton Dezider administrátor
1913 - - 1940 - - Bauer, Anton Dezider farár
1941 - - 1951 - - Simon, Rudolf správca farnosti
1951 - - 1957 - - Kátai, Imrich správca farnosti
1957 - - 1959 - - Gilányi, Ladislav správca farnosti Nové Košariská
1960 - - 1990 ? - Lormusz, Ľudovít administrátor