logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sárospatak(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Sárospatak (slov. Blatný Potok aj Šarišský Potok, nem. Patak am Bodrog) je mesto v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Sárospatackom okrese.
Má rozlohu 13 918 ha a žije tu 12 920 obyvateľov (1. január 2011).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1793 - - 1815 - - Kovalík, Dominik farár
1805 - - 1834 - - Tulsitszky, Andrej farár
1835 - - 1837 - - Molnár, Andrej farár
1838 - - 1850 - - Lipcsey, Juraj, titulárny biskup farár
1851 - - 1854 - - Zboray, Michal farár
1862 - - 1867 - - Danilovič, Michal farár
1867 - - 1873 - - Füzesséry, Alexander farár
1870 po - 1870 po - Baňás, Edmund administrátor
1873 - - - - - Dessewffy, Alexander, st. farár
1885 - - 1900 - - Szekerák, Koloman farár
1900 - - - - - Gruska, Ľudovít administrátor-farár
1930 - - 1934 - - Bodnár, Jozef, ml administrátor
1934 - - - - - Salamon, Jozef (1892-1945) farár